Sakråd med civilsamhället om arbetet mot rasism och hatbrott

Publicerad

Den 6 november 2019 höll statsrådet Åsa Lindhagen sakråd med företrädare för civilsamhället. Temat var arbetet mot rasism och hatbrott. Detta är ett politiskt prioriterat område, som i budgetpropositionen för 2020 föreslås få förstärkning med 10 miljoner kronor.

 • Haider Ibrahim från Islamiska Shiasamfunden, Charlotte Manderman från Judiska Centralrådet och Vera-Linn Lanängen från Teskedsorden

  Haider Ibrahim från Islamiska Shiasamfunden, Charlotte Manderman från Judiska Centralrådet i Sverige och Vera-Linn Lanängen från Teskedsorden deltog i sakrådet om arbetet mot rasism och hatbrott.

  Foto: Regeringskansliet

 • Åsa Lindhagen och Felix König

  Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, inledde sakrådet om arbetet mot rasism och hatbrott den 6 november. Bredvid henne sitter Felix König, politiskt sakkunnig hos statsrådet.

  Foto: Regeringskansliet

 • Daniel Pohl Stiftelsen Expo.

  Daniel Pohl från Stiftelsen Expo var en av 25 deltagare i sakrådet.

  Foto: Regeringskansliet

I arbetet mot rasism och hatbrott har organisationerna från civilsamhället en viktig och central roll. Regeringen vill därför ta del av deras erfarenheter, kunskap och synpunkter om vad de anser bör göras.

2016 tog regeringen ett samlat grepp om arbetet mot alla former av rasism och hatbrott genom den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Nu tas ytterligare ett steg framåt i och med satsningen i budgetpropositionen för att kraftfullt motverka och bekämpa rasism i samhället.

Sakrådet den 6 november leddes av Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

- Rasism har ingen plats i Sverige. Trots det beskriver Säkerhetspolisen att främlingsfientliga och radikalnationalistiska idéströmningar har ökat i Sverige. Människor som utsätts för rasism beskriver ett hårdnande samhällsklimat. Det är något vi måste ta på största allvar, säger Åsa Lindhagen. 

 

Fem strategiska områden i den nationella planen mot rasism och hatbrott

• Mer kunskap, utbildning och forskning
• Förbättrad samordning och uppföljning
• Civila samhället: ökat stöd och fördjupad dialog
• Ett förstärkt förebyggande arbete på nätet
• Ett mer aktivt rättsväsende