Artikel från Kulturdepartementet

Hållbar utveckling, kamp mot korruption och skydd av barn inom idrotten på kulturministermöte

Publicerad

När EU-ländernas kulturministrar möts 21–22 november i Bryssel ska de diskutera den kulturella dimensionen av hållbar utveckling, kampen mot korruption och skydd av barn inom idrotten samt digitalt ungdomsarbete.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Ett av mötesrummen i Europabyggnaden. Foto: Europeiska unionens råd

Kulturella dimensionen av hållbar utveckling

På mötet kommer ministrarna att anta en resolution om den kulturella dimensionen av hållbar utveckling. Dessutom ska de debattera styrkor, innovationspotential och global konkurrenskraft hos de europeiska kulturella näringarna med tonvikt på det audiovisuella området.

Kampen mot korruption och skydd av barn inom idrotten

Ministrarna ska på mötet anta slutsatser om kampen mot korruption inom idrotten. Förslaget uppmanar EU:s medlemsländer, EU-kommissionen och idrottsrörelsen att öka sina ansträngningar för att motarbeta korruption genom bland annat bättre styrelseformer, ökad dialog och mer förebyggande arbete.

På mötet ska ministrarna också anta slutsatser om skydd av barn inom idrotten. Förslaget uppmanar EU:s medlemsländer att samarbeta med idrottsorganisationer om bland annat bakgrundskontroller av anställda och frivilliga inom idrotten, åtgärder för att hantera anklagelser om sexuella övergrepp och mobbning och vilket stöd barnen behöver.

Ministrarna kommer också att debattera goda styrelseformer inom idrotten tillsammans med antidopningsbyrån WADA:s blivande ordförande Witold Banka.

Digitalt ungdomsarbete

På ungdomsdelen av mötet ska ministrarna anta slutsatser om digitalt ungdomsarbete. I en svensk kontext handlar det om att ge unga möjlighet att förbättra och utveckla sina digitala färdigheter inom den öppna kommunala fritidsverksamheten.

Ministrarna ska även anta slutsatser om utbildning av fritidsledare för att höja statusen och kvaliteteten på ungdomsarbetet.

Regeringen kan ställa sig bakom förslagen till slutsatser som ministrarna ska anta på mötet. I samtliga fall är det dock viktigt att slutsatserna respekterar kompetensfördelningen mellan medlemsstaterna och EU på områdena kultur, idrott och ungdom.

En vision för ungdomsarbetet i Europa med fokus på klimatförändringarna

Ministrarna ska också debattera en vision för ungdomsarbetet i Europa med fokus på klimatförändringar, unga människor och ungdomsarbete. Utgångspunkt för debatten är de klimatstrejker som engagerat unga världen över de senaste åren och vikten av att omhänderta ungas politiska uttryck på ett sätt som motiverar till politiskt deltagande och ger utrymme åt olika åsikter.

Statssekreterare Helene Öberg representerar Sverige på mötet.

 

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Mer om kulturministrarnas möte i Bryssel 21-22 november

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.