Välfärdsekonomi och arbete mot diskriminering på EU-möte

Publicerad

På mötet i EU:s råd för sysselsättning och sociala frågor 24 oktober är välfärdsekonomi och arbetet mot diskriminering två av frågorna som ministrarna ska diskutera.

  • Eva Nordmark

    Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark ska träffa EU-kollegorna i Luxemburg 24 oktober.

    Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

  • Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen

    Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen ska diskutera arbetet mot diskriminering med sina EU-kollegor.

    Foto: EU-representationen

Välfärdsekonomi

Välfärdsekonomi är ett tvärsektoriellt begrepp som handlar om socialpolitik, sysselsättning, jämställdhet och utbildningspolitik i relation till ekonomisk tillväxt. Det är ett nyckelkoncept för det finländska ordförandeskapet och på rådsmötet ska ministrarna anta slutsatser om välfärdsekonomi.

Regeringen anser att ordförandeskapets förslag till slutsatser väl belyser de olika aspekterna av konceptet välfärdsekonomi och hur satsningar på välmående i befolkningen och hållbar tillväxt kan gå hand i hand.

Arbete mot diskriminering

Ministrarna kommer också att ha en bredare riktlinjedebatt om arbetet mot diskriminering inom EU. Debatten sker mot bakgrund av det låsta läget i förhandlingarna om förslaget om ett likabehandlingsdirektiv. Målet med diskussionen är att identifiera vad medlemsländerna tycker att EU ska göra på antidiskrimineringsområdet.

Regeringen välkomnar diskussionen och kommer på mötet att ta upp vikten av att fortsätta arbetet mot diskriminering inom EU.

Arbetsliv i förändring

På mötet ska arbetsmarknadsministrarna även diskutera hur man bättre kan matcha arbetskraftens kompetens med arbetsmarknadens behov. Regeringen kommer att ta upp goda exempel, bland annat de omställningsinsatser som arbetsmarknadens parter ansvarar för.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Kommenterad dagordning för mötet 24 oktober

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.