Artikel från Finansdepartementet

Seminarium om Tillitsdelegationens betänkande om tillitsbaserad styrning i staten

Publicerad

Den 10 oktober tog civilminister Lena Micko emot Tillitsdelegationens betänkande ”Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten”. I samband med överlämningen anordnades ett seminarium.

Under seminariet presenterades och diskuterades betänkandets slutsatser, förslag och lärande exempel. Utöver civilminister Lena Micko och representanter för Tillitsdelegationen deltog talare från myndigheter och forskarvärlden. Här kan du se webbsändningen i efterhand.

Inledning

Överlämning och presentation av Tillitsdelegationens uppdrag och förslag

Lärande exempel: Med tillit följer bättre resultat

Hur kan vi anta samhällsutmaningar på ett nytt sätt?

Det fortsatta arbetet med tillitsbaserad styrning och ledning – hur går vi vidare?

Avslutning

Seminariet går även att se på Regeringskansliets YouTube-kanal.

Se seminariet på YouTube