Artikel från Finansdepartementet

Regeringens politik för ett starkt samhälle med trygghet i vardagen

Publicerad

Foto: Maskot / TT

Sverige ska vara ett samhälle präglat av frihet, gemenskap, sammanhållning och respekt för den enskilda människans vägval. I en föränderlig tid leds Sverige nu av ett brett samarbete som med handlingskraft och långsiktighet, med januariavtalet som grund, tar sig an samhällsproblem som arbetslöshet, klimatförändringar, växande behov i välfärden, klyftan mellan stad och land, bristande integration, kunskapsresultaten i skolan och brottslighet.

Som svar på ett svårt parlamentariskt läge och med januariavtalet som grund löser vi samhällsproblemen och skapar förutsättningar för ett samhälle där sammanhållning och trygghet går hand i hand med människors frihet och möjligheter. Så tar vi Sverige framåt.

Läs mer om regeringens arbete under förra mandatperioden och om förslagen i budgeten för 2020:

Jobb
Klimat
Välfärd
Skola
Hela landet
Tryggheten och demokratin
Äldre
Fördelning