Försvarsministern och inrikesministern diskuterade totalförsvarets återuppbyggnad

Publicerad

Arbetet med att återuppbygga totalförsvaret diskuterades på en konferens i Visby den 3 oktober. Försvarsminister Peter Hultqvist och inrikesminister Mikael Damberg talade bland annat om nödvändigheten av ett robust totalförsvar och vilka effekter på samhället som ett återuppbyggt totalförsvar kan få.

Försvarsminister Peter Hultqvist frågas ut på en scen med två podier av moderator Annika Nordgren Christensen under Totalförsvarskonferensen i Visby.
Försvarsminister Peter Hultqvist frågas ut av moderator Annika Nordgren Christensen under Totalförsvarskonferensen i Visby. Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

Totalförsvarskonferensen i Visby arrangerades av Försvarsmakten tillsammans med Länsstyrelsen i Gotlands län. Representanter från myndigheter, intresseorganisationer, media och näringsliv diskuterade hur långt arbetet med totalförsvarsplaneringen kommit både nationellt och på Gotland samt vilka effekter på samhället som planeringen kommer att få.

– När vi ser nya hot och ökad osäkerhet i vår omvärld, då måste vi höja vår beredskap och rusta Sverige för att kunna möta detta. Regeringen har inletts ett brett och målinriktat arbete för att återuppbygga det civila försvaret, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Regeringsuppdrag om totalförsvarsplanering

Med utgångspunkt i nuvarande försvarsbeslut från 2015 har ett flertal regeringsuppdrag givits till Försvarsmakten och Myndigheten för amhällsskydd och beredskap liksom till andra myndigheter för att utveckla totalförsvaret och skapa en sammanhängande totalförsvarsplanering. Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Gotlands län fick 2017 i uppdrag att genomföra ett projekt om samverkan och organisation inom totalförsvaret i Gotlands län 2018–2020. Genomförandet sker tillsammans med andra berörda aktörer inom totalförsvaret och projektet ska stärka totalförsvarets förmåga i Gotlands län. Syftet med uppdraget är att skapa en permanent samverkansorganisation på Gotland med nödvändiga personella och materiella resurser.

– Gotland är av stor militärstrategisk betydelse för hela vårt närområde, det är väl avgränsat och det finns goda befintliga strukturer att bygga vidare på vad gäller samverkan mellan Försvarsmakten, länsstyrelsen, myndigheter, kommun och region och andra intressenter, säger Peter Hultqvist.

Totalförsvar

Totalförsvaret är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och består av både militärt försvar och civilt försvar. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.