Diskussioner, möten och samverkan utvecklar Sverige

Publicerad

Intressanta diskussioner och nya perspektiv präglade Nationella innovationsrådets möte och temadag vid Linnéuniversitetet i Kalmar den 23 oktober. Syftet med rådets regionala möten är att lära av lokala och regionala erfarenheter för att utveckla den nationella politiken. Parallellt med mötet arrangerades också Innovationsrådets dag med olika workshops.

 • Lena Miranda och Cecilia Schelin Seidegård.

  Lena Miranda och Cecilia Schelin Seidegård.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Presentationer under avslutningen av Nationella innovationsrådets dag i Kalmar.

  Presentationer under avslutningen av Nationella innovationsrådets dag i Kalmar.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Näringsminister Ibrahim Baylan och socialminister Lena Hallgren deltog under dagen tillsammans med statsminister Stefan Löfven.

  Näringsminister Ibrahim Baylan och socialminister Lena Hallgren deltog under dagen tillsammans med statsminister Stefan Löfven.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallgren besöker Vinnovas workshop.

  Statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallgren besöker Vinnovas workshop.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Nationella innovationsrådets möte på Linnéuniversitetet i Kalmar.

  Nationella innovationsrådets möte på Linnéuniversitetet i Kalmar.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Näringsminister Ibrahim Baylan i samtal med Johan Persson, kommunalråd i Kalmar.

  Näringsminister Ibrahim Baylan i samtal med Johan Persson, kommunalråd i Kalmar.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Innovationsrådets möten, som leds av statsminister Stefan Löfven, fokuserar på hur samhället genom innovation och samverkan kan ta sig an komplexa samhällsutmaningar. Rådet sammanträder 6 gånger per år, två av dessa möten är regionala. Mötet och temadagen i Kalmar samplanerades med Länsstyrelsen och Region Kalmar och hade utöver kärnfrågorna samverkan och innovation två teman, e-hälsa och hållbar vattenanvändning, två viktiga frågor för regionen. Deltagarna på mötet diskuterade den problembild som finns med vattenbrist och de utmaningar som finns med en allt äldre befolkning som utmanar hälso- och välfärdssektorn med fokus på e-hälsa. Ett stort fokus fanns på de lösningar och möjligheter som innovation och ny teknik kan erbjuda.

Lena Miranda som är VD Science Park Mjärdevi och ledamot av nationella innovationsrådet deltog på mötet i Kalmar.

Varför är det viktigt att innovationsrådet har möten runt om i olika regioner i Sverige?

– Regeringen har uttryckt att man vill se mer innovation – inte bara i näringslivet utan i samtliga verksamheter – inte bara i storstäderna, utan även runt om i landet. Jag tror att det är rätt väg att gå. ”Innovation happens everywhere”, och det är vårt jobb att skapa bästa möjliga förutsättningar för att bidra till detta. Vi måste få människor att känna att de är med och skapar ”impact”, inkludering är oerhört viktigt för att också säkerställa demokratins fortlevnad, säger Lena Miranda och fortsätter,

– Runt om i vårt land finns många goda exempel på lokal och regional nivå, som det är viktigt att vi ser och förstår på nationell nivå när det ska fattas beslut om nya satsningar. Ur detta perspektiv är Innovationsrådets besök ute i landet viktiga.

I mötet deltog statsministern, statsråd och rådsledamöter tillsammans med regionala aktörer från akademi, näringsliv och samhälle. En av deltagarna var Cecilia Schelin Seidegård, vikarierande landshövding i Kalmar län.

Vad ser du som viktiga lärdomar från mötet idag och som relevant för den nationella politiken?

– Det sker innovationer i hela landet. Vi behöver hitta former för att sprida goda idéer mellan olika regioner, för att dra nytta av allt som redan finns. Kalmar län är gärna en del av olika testbäddar, både inom vattenfrågorna och e-hälsa. Det finns en stark vilja att jobba tillsammans för att göra skillnad. Vi har initiativkraft och kan testa i det lilla för att sedan implementera i det stora, säger Cecilia Schelin Seidegård.

Hög aktivitet på Innovationsrådets dag

Parallellt med mötet pågick Innovationsrådets dag med aktivt arbete i workshops under ledning av Vinnova och Hack for Sweden. Här fick deltagarna testa metoder för att samverka och hitta gemensamma mål och vägar att lösa samhällsutmaningar. Även här var temat hållbar vattenanvändning och e-hälsa.

Programmet för dagen avslutades med att deltagarna i Innovationsrådets möte och workshopdeltagarna möttes för att gemensamt redovisa erfarenheter från dagen. Många vittnande om vinsterna med att olika aktörer möts för att diskutera och bidra med olika perspektiv och lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Statsministern lyfte avslutningsvis fram vikten av regional samverkan för innovation, liksom en öppen dialog mellan lokalt, regionalt och nationellt arbete. Ambitionen är nu arbeta vidare med de idéer, synpunkter och förslag som uttryckts under dagens gemensamma arbete.