Klimatomställning i transportsektorn på EU:s transportministermöte

Publicerad

EU:s transportministrar möttes 20 september för att diskutera hur transportsektorn kan bidra till att nå målen i EU:s långsiktiga klimatstrategi.

Tomas Eneroth
Infrastrukturminister Tomas Eneroth diskuterade klimatomställningen i transportsektorn med sina EU-kollegor på rådsmötet i Bryssel. Foto: EU-representationen

Transportministrarna höll en omfattande riktlinjedebatt om hur EU kan minska koldioxidutsläppen från transporter för att bekämpa klimatförändringarna och uppfylla de viktigaste målen i Parisavtalet.

Diskussionen var indelad i tre olika delar, en för varje transportslag; landtransporter, luftfart och sjöfart. Debatterna utgick från EU-kommissionens förslag om en långsiktig klimatstrategi för EU som presenterades i november 2018.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och statssekreterare Mattias Landgren företrädde Sverige på mötet i Bryssel.