Klimat och transport på ministermöte i Bryssel

Publicerad

EU:s transportministrar möts 20 september för att diskutera hur transportsektorn kan bidra till att nå målen i EU:s långsiktiga klimatstrategi. Infrastrukturminister Tomas Eneroth och statssekreterare Mattias Landgren företräder Sverige på mötet i Bryssel.

Tomas Eneroth
Infrastrukturminister Tomas Eneroth ska diskutera vad som behöver göras på transportområdet för att nå målen i EU:s långsiktiga klimatstrategi. Foto: EU-representationen

Transportministrarna diskuterar klimatinsatser på transportområdet

I slutet av november 2018 antog EU-kommissionen meddelandet om en långsiktig klimatstrategi för EU. Kommissionen argumenterar för en omställning av den europeiska ekonomin till nettonollutsläpp 2050 och beskriver vad EU-länderna måste göra för att nå målet.

På mötet 20 september ska ministrarna diskutera vad som behöver göras på transportområdet. Det handlar då om elektrifiering, mobilitet och smarta nätverk för infrastruktur och samordning.  

EU bör visa ledarskap i omställningen

Klimatfrågan är akut och transportsektorn en mycket viktig del i lösningen, anser regeringen. Det framgår inte minst i FN-målen för Agenda 2030 och klimatlagen, båda antagna av Sveriges riksdag. EU bör visa ledarskap i hur en omställning kan ske snabbt samtidigt som den stärker Europas konkurrenskraft, och bidrar till nya jobb. 

Regeringen menar att det behövs relativt fler fordon med nollutsläpp eller mycket låga utsläpp, snabb elektrifiering och en övergång till hållbara och förnybara drivmedel samt ökad transporteffektivitet. 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och statssekreterare Mattias Landgren företräder Sverige på mötet i Bryssel.

Finländska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Kommenterad dagordning

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.