Artikel från Statsrådsberedningen

Topposter på extramöte i Europeiska rådet

Publicerad

Den 30 juni och 1 juli träffade statsminister Stefan Löfven EU-ländernas stats- och regeringschefer. EU-ledarna fortsatte då diskussionen om EU:s topposter, bland annat vem som ska bli ordförande för EU-kommissionen de kommande fem åren.

Överenskommelse ännu inte nådd

– Jag önskar naturligtvis att vi hade kommit i mål med förslag på vilka vi vill se på EU:s ledande poster. Men det har vi inte gjort. Vi återupptar mötet klockan elva imorgon, tisdag, sa statsminister Stefan Löfven efter att mötet i Europeiska rådet ajournerats.  

EU-ledarna träffades för att diskutera vem som ska bli nästa ordförande för EU-kommissionen, efter Jean-Claude Juncker. De diskuterade även andra topposter, till exempel vem som ska bli nästa ordförande för Europeiska rådet och EU:s höga representant för utrikesfrågor. Senare i höst ska även en ny chef för Europeiska centralbanken tillsättas. Det nyvalda Europaparlamentet utser sin talman.

Enligt Lissabonfördraget ska Europeiska rådet föreslå en ny ordförande för EU-kommissionen med hänsyn till resultatet i valet till Europaparlamentet. Den personen ska sedan godkännas av Europaparlamentet. Europeiska rådet utser sin egen ordförande.

Statsminister Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven deltar i ett extra EU-toppmötet 30 juni. Avsikten med mötet är att enas om förslag till EU:s topposter och framför allt vem som ska ta över ledarskapet för EU-kommissionen. Foto: Sveriges EU-representation

Mer om det extrainsatta EU-toppmötet 30 juni

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.