Artikel från Näringsdepartementet

Ökad konkurrenskraft genom innovation, produktion och hållbarhet

Publicerad

Näringsminister Ibrahim Baylan om sin roll som näringsminister och vilka frågor han prioriterar inom näringspolitiken framöver.