Energirådet antog rådsslutsatser om framtidens energisystem

Publicerad · Uppdaterad

När EU:s energiministrar träffades i Luxemburg den 25 juni antog de rådsslutsatser om framtidens energisystem. Ministrarna diskuterade också EU:s yttre energirelationer.

Statssekreterare Stefan de Toro i Luxemburg.
Statssekreterare Sebastian de Toro representerade Sverige på mötet i Luxemburg. Foto: EU-representationen

Beslut om framtidens energisystem

Ministerrådet fattade under förra året beslut om lagstiftning för att nå EU:s klimat- och energimål till 2030. I slutet av 2018 presenterade EU-kommissionen ett förslag om en långsiktig klimatstrategi för EU till 2050.

Vid mötet den 25 juni antog energiministrarna slutsatser om hur energisektorn kan bidra till omställningen till 2030 och därefter. Ministrarna diskuterade även energisamarbeten mellan EU och länder utanför EU och hur dessa samarbeten kan bidra till energiomställningen.  

– EU behöver en framåtsyftande energipolitik som stödjer klimatneutralitet och som bidrar till utvecklingen av EU:s ekonomi och nya jobb. EU:s ledarskap i världen i de här frågorna är avgörande både för att förmå övriga länder att slutligt fasa ut fossila bränslen och för att säkra EU:s konkurrenskraft, sa statssekreterare Sebastian de Toro som representerade Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om mötet 25 juni i energirådet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om arbetet i energirådet