Försvarsministern talade på Värnpliktskongressen i Nacka

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist talade vid den pågående Värnpliktskongressen i Nacka den 24 april. Värnpliktskongressen är den högsta nivån för totalförsvarspliktigas medinflytande och det är första gången sedan 2010 som en värnpliktskongress arrangeras.

Som ett led i arbetet med att åter aktivera värnplikten beslutade regeringen beslutade den 7 december 2017 om en ny förordning om medinflytande för totalförsvarspliktiga.

– På samma sätt som löntagare har möjlighet att organisera sig i fackföreningar och elever och studenter får medinflytande genom elev- och studentkårer, är det för mig och regeringen självklart att även totalförsvarspliktiga ska ha möjlighet att påverka sin vardag och utbildningssituation, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Syftet med medinflytande för totalförsvarspliktiga är att skapa goda utbildningsförhållanden, men också att ge totalförsvarspliktiga möjlighet att vara med och utveckla verksamheten. Värnpliktskongressen är den funktion som hanterar inflytandet på central nivå och omfattar samtliga totalförsvarspliktiga, det vill säga såväl totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt som totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt. Samtliga militära grundutbildningsförband har under vintern utsett ombud genom direkta val på förbanden.

Bland ombuden på kongressen ska en sammanslutning bestående av som flest fem personer att väljas för att företräda landets totalförsvarspliktiga till nästa kongress. Såväl kongressen som sammanslutningen kommer att vara gemensamma för samtliga totalförsvarspliktiga.