Artikel från Statsrådsberedningen

Brexit, EU:s långtidsbudget och rättsstatens principer på EU-möte

Publicerad

Brexit och EU:s långtidsbudget var två av frågorna på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffade sina ministerkollegor tisdag 9 april, i Luxemburg. EU-ministrarna diskuterade också rättsstatens principer i Polen och Ungern.

Brexit

EU-ministrarna förberedde diskussionen om Storbritanniens utträde ur EU, inför det extrainsatta mötet i Europeiska rådet 10 april.

- EU-ledarna träffas imorgon och resonerar om brexit. Det finns en stor önskan att undvika en hård brexit och man kommer att undersöka olika alternativ. Men alla 27 vill hitta en lösning som bevarar beslutsfattandet i EU, sa EU-minister Hans Dahlgren efter mötet.

EU:s långtidsbudget 2021–2027

Ordförandelandet Rumänien rapporterade om läget i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget, MFF, för 2021–2027. EU-ministrarna fick sedan möjlighet att ge sin syn på förhandlingarna, med fokus på den gemensamma jordbrukspolitiken och EU:s regionalpolitik.

Rättsstatens principer i Ungern och Polen

EU-ministrarna diskuterade situationen för rättsstatens principer i Ungern.

I september röstade Europaparlamentet för ett förslag som innebär att parlamentet uppmanade rådet att aktivera artikel 7(1) mot Ungern. Europaparlamentet anser att det finns en klar risk att Ungern åsidosätter EU:s grundläggande värderingar.

EU-ministrarna fick även en uppdatering om läget vad gäller artikel 7-förfarandet mot Polen. Vid tidigare möten i allmänna rådet har Polen frågats ut inom ramen för artikel 7(1).

I december 2017 lade EU-kommissionen fram ett förslag om att aktivera artikel 7(1) i EU-fördraget. I artikel 7(1) står att ministerrådet kan slå fast att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden.

Agenda 2030

EU-ministrarna antog rådslutsatser om Agenda 2030. I slutsatserna betonar ministerrådet att Agenda 2030 ska genomföras ambitiöst inom EU liksom att EU ska ta en ledande roll i det globala genomförandet av Agenda 2030.

EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige på mötet i Luxemburg.

Hans Dahlgren
Brexit, rättsstatens principer, EU:s långtidsbudget och Agenda 2030 stod på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige i EU:s ministerråd för allmänna frågor 9 april. Foto: Sveriges EU-representation

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om mötet i ministerrådet för allmänna frågor 9 april