Artikel från Statsrådsberedningen

Allmänna rådet förberedde årets första EU-toppmöte

Publicerad

Brexit och den europeiska planeringsterminen var på dagordningen när EU-minister Hans Dahlgren träffade sina ministerkollegor i Bryssel tisdagen den 19 mars. EU-ministrarna förberedde också mötet i Europeiska rådet.

Brexit 

EU-ministrarna att förberedde diskussionen om brexit i Europeiska rådet tillsammans med chefsförhandlare Michel Barnier som redogjorde för läget.

Ordförandelandet Rumänien sammanfattade förhandlingsläget om EU:s långtidsbudget för 2021–2027.

Förberedelser inför Europeiska rådet

EU-ministrarna förberedde också mötet i Europeiska rådet, där stats- och regeringscheferna möts. På europeiska rådets dagordning står brexit, jobb, tillväxt och konkurrenskraftsfrågor och den europeiska terminen för ekonomisk–politisk samordning.

Europeiska terminen

Avslutningsvis behandlade EU-ministrarna en rapport om arbetet med 2019 års europeiska termin för ekonomisk-politisk samordning samt en färdplan för terminen och en rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet, inför Europeiska rådet.

EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige på mötet i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Rumänska ordförandeskapet

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om allmänna rådets möte 19 mars