Trygghet i livets olika skeden

Hör socialförsäkringsminister Annika Strandhäll berätta om sitt ansvarsområde, sina prioriteringar och de utmaningar som väntar under mandatperioden.