Infrastruktur knyter ihop landet

Infrastrukturminister Tomas Eneroth berättar om sin fortsatta ministerroll och om arbetet inom infrastrukturpolitiken framöver.