Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Framtidens arbete i fokus när ILO firar 100 år

Publicerad

Den 22 januari inleddes ILO:s 100-årsjubileum i Geneve. Jubiléet, som löper över hela 2019, fokuserar på framtidens arbete och är en del i ILO:s långsiktiga strategi för att skapa ett anständigt och hållbart arbetsliv globalt.

Samtidigt som jubiléet inleddes fanns den Globala Kommissionen för framtidens arbete på plats för att presentera sin slutrapport. Kommissionens rapport presenterar de möjligheter och utmaningar som uppstår med digitalisering, klimatförändringar och demografiska förändringar. Kommissionens arbete har letts av statsminister Stefan Löfven och Sydafrikas president Cyril Ramaphosa.

I rapporten framhåller kommissionen en framtidsagenda med människan i fokus som består av 10 rekommendationer, fördelat på tre huvudområden:

  • Investera i människors förmågor genom exempelvis satsningar på livslångt lärande, sociala skyddsnät och ökad jämställdhet.
  • Investera i arbetsmarknadsinstitutioner, utveckling av bland annat kollektivavtal och social dialog.
  • Investera i anständigt och hållbart arbetsliv för en grön global ekonomi.

Från möjlighet till verklighet

Det moderna arbetslivet kräver en ambitiös arbetsmiljöpolitik. För att ta vara på och omvandla möjligheter till verklighet krävs globalt engagemang, från världens regeringar till arbetsmarknadens parter.

— Det moderna arbetslivet medför nya möjligheter att få bort farliga jobb samtidigt som mer traditionella arbetsmiljöproblem kvarstår. Den globala konkurrensen, digitalisering och nya arbetsformer leder till nya sätt att organisera arbetet. Dessa får inte leda till otrygga anställningsformer eller lägre löner, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Resultatet från den Globala Kommissionens rapport kommer att ligga till grund för fortsatta diskussioner på ILO:s internationella arbetskonferens den 10–21 juni i Geneve. Där deltar 4 000 företrädare för arbetsgivarorganisationer, fackförbund och regeringar.