Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Statsrådsberedningen

Statsministern på extramöte om brexit

Publicerad · Uppdaterad

Statsminister Stefan Löfven deltar på söndag i ett extrainsatt möte i Europeiska rådet. EU-ledarna ska då ta ställning till överenskommelsen om Storbritanniens utträde ur EU, brexit.

På söndag förmiddag samlas EU:s stats- och regeringschefer för att politiskt godkänna utträdesavtalet som förhandlats fram mellan EU och Storbritannien. EU-ledarna ska även behandla en politisk förklaring om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Utträdesavtal och politisk förklaring

Utträdesavtalet reglerar hur det ska gå till när Storbritannien lämnar EU för att undvika ett oordnat utträde. Avtalet är drygt 580 sidor långt och reglerar skyldigheter och rättigheter för EU och Storbritannien samt definierar hur den så kallade övergångsperioden ska se ut.

Den politiska förklaringen är en text om hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut efter utträdet och övergångsperioden.

Statsminister Stefan Löfven representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Utkastet till utträdesavtal i korthet

Utkastet till avtalet på EU-kommissionens webbplats

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Mer om det extrainsatta mötet i Europeiska rådet 25 november

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.