Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Statsrådsberedningen

Överenskommelse om brexit får grönt ljus av EU-ledare

Publicerad

Statsminister Stefan Löfven och övriga EU-ledare gav på söndagen grönt ljus till överenskommelsen om brexit som förhandlats fram mellan EU och Storbritannien.

På söndag förmiddag ställde sig de 27 stats- och regeringscheferna bakom ett politiskt godkännande till utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien. EU-ledarna godkände även den politiska förklaringen om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Utträdesavtal och politisk förklaring

Utträdesavtalet reglerar hur det ska gå till när Storbritannien lämnar EU för att undvika ett oordnat utträde. Avtalet är drygt 580 sidor långt och reglerar skyldigheter och rättigheter för EU och Storbritannien samt definierar hur den så kallade övergångsperioden ska se ut.

Den politiska förklaringen är en text om hur den framtida relationen mellan EU och Storbritannien ska se ut i stora drag efter utträdet och övergångsperioden.

Statsminister Stefan Löfven representerade Sverige på mötet i Bryssel.

Utkastet till utträdesavtal i korthet

Utkastet till avtalet på EU-kommissionens webbplats

Brexit - Storbritanniens utträde ur EU

 

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Mer om det extrainsatta mötet i Europeiska rådet 25 november

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.