Annika Strandhäll har entledigats, socialförsäkringsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Nordisk konferens om jämställda pensioner

Publicerad

Konferensen ”Jämställda pensioner i Norden – Utmaningar och möjligheter” genomfördes fredagen den 23 november i Stockholm. Syftet med konferensen var att jämföra pensionsgapet mellan kvinnor och män i de nordiska länderna och att utbyta erfarenheter av åtgärder som minskar inkomstskillnaderna. Konferensen arrangerades inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

  • Socialminister Annika Strandhäll på konferensen Jämställda pensioner i Norden.

    Socialminister Annika Strandhäll på konferensen Jämställda pensioner i Norden.

    Foto: André Vifot Haas/Regeringskansliet

  • Talare på konferensen Jämställda pensioner i Norden.

    Talare på konferensen Jämställda pensioner i Norden.

    Foto: Roger Dahlberg/Regeringskansliet

Socialminister Annika Strandhäll talade på konferensen om vikten av frågan och det nordiska samarbetet.

– Vi är den mest jämställda regionen i världen, bland annat tack vare att Nordiska Ministerrådet sedan 1970-talet arbetat mot just det målet, sade Annika Strandhäll.

I grunden har Sverige ett könsneutralt pensionssystem. Ett ojämställt arbetskraftsdeltagande och skilda lönenivåer för män och kvinnor leder till ett inkomstgap under förvärvslivet. Med inkomstbaserade pensionssystem som bygger på den egna förvärvsinkomsten fortplantar sig ojämställdheten från yrkeslivet in i pensionärslivet med ojämställda pensioner som följd. Eftersom sociala och kulturella förhållanden är likartade i Norden finns det anledning att belysa frågan om jämställda pensioner och dela erfarenheter av vad som kan göras för att minska pensionsgapet mellan kvinnor och män.

Nordiska jämförelser presenterades

Under dagen framförde Rense Nieuwenhuis, Susan Kuivalainen, Anna Amilon, Axel West Pedersen och Sigríður Lillý Baldurdóttir presentationer. Pensionssystemen i de nordiska länderna har många likheter och gemensamt för samtliga länder är att pensionerna är en avspegling av jämställdheten på arbetsmarknaden och i samhället. Samtliga presentatörer talade om behovet av reformer inom föräldraförsäkringen och på arbetsmarknaden eftersom detta är avgörande för hur jämställda pensioner vi får.

Paneldiskussion om möjliga vägar framåt

Dagen avslutades med ett samtal mellan statssekreterare Agneta Karlsson från Socialdepartementet, Ingvar Backle från Svenskt Näringsliv, Eva Fagerberg från Offentliganställdas Förhandlingsråd samt Axel West Pedersen och Sigríður Lillý Baldurdóttir. Under ledning av konferensens moderator Mia Odabas diskuterade panelen möjliga vägar framåt och vilket ansvar arbetsmarknadens parter har i frågan om jämställda pensioner.