Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Statsrådsberedningen

Brexit och migration när stats- och regeringscheferna möts

Publicerad

Brexit, migration och inre säkerhet står på agendan när statsminister Stefan Löfven träffar sina kollegor i Europeiska rådet 18 oktober. EU-ledarna kommer även att ta upp utrikesrelaterade frågor.

Brexit på onsdag kväll

På onsdag kväll träffas stats- och regeringscheferna i formatet EU27, det vill säga alla förutom Storbritannien. EU-ledarna kommer att få en rapport från de pågående förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU och möjlighet att diskutera förhandlingsläget.

Migration och inre säkerhet

Stats- och regeringscheferna kommer att behandla migration och kontroll av EU:s yttre gränser vid mötet. Arbetet med att motverka människosmuggling, samarbetet med ursprungs- och transitländer och arbetet med det gemensamma asylsystemet är några av frågorna som kommer upp. Återvändande och gemensam gräns- och kustbevakning är andra frågor som stats- och regeringscheferna kan komma att beröra.

På mötet ska stats- och regeringscheferna även följa upp en tidigare diskussion om inre säkerhet med att diskutera desinformation och yttre påverkan inför EU-valet.

Relationer med länder utanför EU

Stats- och regeringscheferna kommer även att beröra EU:s yttre förbindelser, exempelvis med Afrika och Arabförbundet.

 

 

Stefan Löfven
Statsminister Stefan Löfven möter pressen inför Europeiska rådets möte 17 oktober. Foto: EU-representationen

Producerat av EU-representationen

Österrikiska ordförandeskapet

Mer om Europeiska rådets möte 17-18 oktober på rådets webbplats

Fakta: Europeiska rådet

  • Bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik.
  • Består av EU-ländernas stats- och regeringschefer.
  • Har toppmöten i Bryssel fyra gånger per år.
  • Har ingen lagstiftande funktion.
  • Leds av ordförande Charles Michel.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Mer om Sveriges arbete i EU

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.