Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Ylva Johansson om strejkrätten

Publicerad

I början av juni mottog arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson ett förslag om lagändringar från arbetsmarknadens parter. Hör Ylva berätta om förslaget och om den utredning regeringen tillsatte 2017 som hade i uppdrag att göra en översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden.