Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Regeringen välkomnar EU-initiativ om artificiell intelligens

Publicerad

Den 25 april presenterar EU-kommissionen ett helt nytt initiativ för att stärka utvecklingen av artificiell intelligens i Europa. Det var också huvudtemat för ”Digital Day”, en konferens på hög politisk nivå där bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson deltog.

  • Peter Eriksson i konferenspanel

    Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson företrädde Sverige när utvecklingsmöjligheter och utmaningar inom artificiell intelligens diskuterades på hög politisk nivå i Bryssel inom ramen för konferensen Digitial Day18.

    Foto: EU-representationen

  • Peter Eriksson

    Den europeiska industrins konkurrenskraft och offentlig servicenivå till medborgarna hänger nära samman med utvecklingen av artificiell intelligens. Alla EU:s medlemsländer skrev vid konferensen Digital Day på en deklaration om att stärka samarbetet på området.

    Foto: EU-representationen

- Att lyfta artificiell intelligens på EU-nivå och att tydliga sätta utvecklingen på EU:s dagordning är helt rätt väg att gå. Utvecklingen inom artificiell intelligens är avgörande för den europeiska industrins konkurrenskraft.

Det underströk Peter Eriksson bland annat i samband med att han deltog i en panel om artificiell intelligens tillsammans med andra europeiska regeringsföreträdare på konferensen Digitial Day i Bryssel.

Sverige hör till de länder där utvecklingsmöjligheterna inom artificiell får stor uppmärksamhet. Både privata och offentliga aktörer planerar att göra avsevärda investeringar den närmaste tioårsperioden för att öppna för nya affärsmöjligheter och att förbättra den offentliga servicen till medborgarna. Men här finns också utmaningar som behöver tacklas gemensamt i EU.

- Att vi saknar ett etiskt och juridiskt ramverk är en av våra största utmaningar. Vi är inte framme i detta än men vår demokratiska tradition i EU gör att det är en stor fråga för oss och utan ett ramverk riskerar vi också att förlora i den globala konkurrensen, resonerade Peter Eriksson.

Vid konferensen undertecknades en deklaration om samarbete inom artificiell intelligens som markerar att EU-länderna sluter upp i frågan.

Vid sitt besök i Bryssel träffade också Peter Eriksson Mariya Gabriel och Andrus Ansip som är kommissionärer för den digitala utvecklingen i EU. Syftet var bland annat att lyfta frågor om de digitala plattformarnas ansvar för att hindra spridningen av hot, hat, hets och medveten falsk information samt att diskutera EU-kommissionens arbete med frågorna.

EU-kommissionen var arrangör för evenemanget Digital Day18
Allt om konferensen inklusive livestreamingar.

Deklarationen om artificiell intelligens