Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen tillför 25 miljoner kronor för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet

Publicerad

För att stärka det förebyggande och kompetenshöjande arbetet mot sexuella trakasserier tillför regeringen i vårbudgeten 10 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket och 15 miljoner kronor till de regionala skyddsombuden under 2018. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

- Under höstens #metoo-vrål vittnade många kvinnor om rena lagöverträdelser, men också om en helt oacceptabel arbetsmiljö. Det är uppenbart att det inte gjorts tillräckligt för att komma tillrätta med dessa problem, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

De många initiativen inom #metoo har riktat uppmärksamheten mot förekomsten av sexuella trakasserier, våld och kränkande behandling inom flera sektorer och branscher i samhället. Regeringen anser att ytterligare insatser är nödvändiga för att stärka det förebyggande och kompetenshöjande arbetet. Regeringen tillför därför 10 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket under 2018 för informations- och utbildningsinsatser med stöd till arbetsgivare. Regeringen tillför också 15 miljoner kronor till de statliga medlen till regionala skyddsombud under 2018.

- På mindre arbetsplatser har de regionala skyddsombuden en viktig roll när det gäller att stödja arbetstagarna i arbetsmiljöarbetet. Denna verksamhet vill regeringen stärka genom att tillföra ytterligare resurser, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Satsningarna innebär att både arbetsgivare och arbetstagare får ett bättre stöd i arbetsmiljöarbetet i syfte att förebygga sexuella trakasserier.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00