Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Heléne Fritzon har entledigats, Migrationsminister och biträdande justitieminister

-

Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen växlar upp arbetet för att bryta segregationen

Publicerad

En högt prioriterad fråga för regeringen är att bryta segregationen. Arbetet sker på flera fronter och tio ministrar arbetar tillsammans för att vända utvecklingen och bidra till minskade klyftor och ett tryggt Sverige som håller ihop. Regeringens arbete bedrivs inom ramen för ett långsiktigt reformprogram för minskad segregation för perioden 2017–2025 och leds av samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

 • Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan som samordnar regeringens arbete mot segregation.

  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan samordnar regeringens arbete mot segregation.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

 • Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, miljöminister Karolina Skog, samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, Payam Moula, politisk sakkunnig hos sr Baylan, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Marcus Strinäs, politisk sakkunnig hos Anna Ekström och utbildningsminister Gustav Fridolin. På bilden saknas arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson som också deltar i statsrådsgruppen.

  Från vänster: Migrationsminister och bitr. justitieminister Heléne Fritzon, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, miljöminister Karolina Skog, samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, Payam Moula, politisk sakkunnig. hos sr Baylan, barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Marcus Strinäs, politisk sakkunnig hos Anna Ekström och utbildningsminister Gustav Fridolin. På bilden saknas arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

För att säkerställa att arbetet sker på bred front samlas de mest berörda ministrarna regelbundet i en statsrådsgrupp för minskad segregation. Det senaste mötet i statsrådsgruppen den 21 mars 2018 blickade framåt och fokuserade på ytterligare långsiktiga åtgärder som behövs. Diskussionen kretsade kring fem målsättningar: bekämpa brottsligheten, minska långtidsarbetslösheten, lyfta skolorna och elevernas resultat, stärka samhällsservicen och minska boendesegregationen, och stärka demokratin och stödja det civila samhället. Ett mycket viktigt steg i arbetet är den miljardsatsning på statsbidrag till kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar som regeringen fattade beslut om den 15 mars.

- Regeringen har redan vidtagit omfattande åtgärder för att minska segregationen och klyftorna i vårt land, men nu växlar vi upp arbetet ytterligare. Satsningen på 2,2 miljarder årligen som vi nyligen presenterade är en viktig åtgärd men vi behöver göra mer och vi behöver tänka långsiktigt, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

 

Regeringen arbetar på bred front

Statsråd i regeringen som ingår i statsrådsgruppen för regeringens arbete för att minska och motverka segregation:

 • Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister
 • Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister
 • Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
 • Gustav Fridolin, utbildningsminister
 • Karolina Skog, miljöminister
 • Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister
 • Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister
 • Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister
 • Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister
 • Heléne Fritzon, migrationsminister och biträdande justitieminister

Regeringens samlade insatser mot segregation

Läs mer om: