Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Finansdepartementet

Per Bolund deltog i EU-konferens om grön finansiering

Publicerad

Den finansiella sektorn spelar en av huvudrollerna på vägen mot ett fossilfritt samhälle. Om detta och den nya EU-strategin som ska göra investeringar uthålliga handlade en konferens i Bryssel 22 mars där finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund deltog.

Per Bolund
Regeringens arbete med att integrera miljö- och klimatfrågor i finansiella riskbedömningar har gått snabbt framåt. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund framhöll vikten av att EU samarbetar för att möta utmaningarna när han deltog i en EU-konferens i Bryssel om utvecklingen av uthålliga investeringar. Foto: Regeringskansliet

- Det här är ett genombrott att vi får upp hållbar finansmarknad på EU-agendan. På det här området finns mycket mer att göra, sa Per Bolund när han kommenterade den nya strategin på konferensen Finansiering av uthållig tillväxt.

Per Bolund underströk att regeringen arbetar framgångsrikt med att miljö- och klimatpåverkan ska integreras i finansiella riskbedömningar. Arbetet har gått snabbt framåt och intresset är stort från alla parter men Per Bolund påpekade samtidigt att Sveriges röst varit ganska ensam och manade till internationell uppslutning i frågan.

- Att arbeta på nationell nivå är viktigt men eftersom finanssektorn i hög grad är internationell behöver också uthållighetsfrågorna hanteras internationellt om de ska få goda och långsiktiga resultat med bredd och geografisk spridning.

Per Bolund nämnde också det bilaterala samarbete om grön finansiering som Frankrike och Sverige nyligen kom överens om.

Bland konferensens talare fanns bland annat Frankrikes president Emmanuel Macron, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, flera EU-kommissionärer, EU-parlamentsledamöter och företrädare för den finansiella sektorn.

EU-kommissionen var arrangör för konferensen. 

EU-kommissionens strategi för finansiering av uthållig tillväxt

EU-kommissionens högnivåkonferens om finansiering av uthållig tillväxt

Producerat av EU-representationen