Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Statsrådsberedningen

Handel, brexit och giftattacken i Storbritannien på Europeiska rådet

Publicerad

Handel med länder utanför EU och Storbritanniens utträde ur EU är några av de frågor statsminister Stefan Löfven kommer att ta upp med sina stats- och regeringschefskollegor när de möts på torsdag och fredag, 22-23 mars. De kommer också att diskutera nervgasattacken i Salisbury.

  • statsminister Stefan Löfven

    Statsminister Stefan Löfven företräder Sverige när Europeiska rådet möts 22-23 mars i Bryssel. Brexit, EU:s relationer med USA och giftattacken i Salisbury är några av de frågor som EU-ländernas stats- och regeringschefer kommer att ta upp.

    Foto: EU-representationen

Handel och relationen med USA

En viktig fråga på mötet kommer att vara EU:s relation till USA inklusive handel, sedan president Donald Trump sagt att han har för avsikt att införa importtullar för stål- och aluminiumprodukter.

Giftgasattacken i Salisbury

Stats- och regeringscheferna kommer också att diskutera konsekvenserna av giftgasattacken i Salisbury den 4 mars. På mötet kommer de att anta slutsatser som fördömer attacken.

Inre marknaden, europeiska terminen och sociala frågor

Stats- och regeringscheferna ska diskutera hur EU:s inre marknad ska se ut för att underlätta konkurrens, hållbarhet och innovation. Diskussioner om den så kallade europeiska terminen för ekonomisk-politisk samordning och om sociala frågor är också inplanerade.

Skatter och Turkiet

Middagsdiskussionerna kommer att fokusera på olika skattefrågor och relationen med Turkiet inför ett högnivåmöte i Varna, Bulgarien 26 mars.

Brexit

På fredagen ska stats- och regeringscheferna i konstellationen EU27 diskutera Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien deltar inte i diskussionen.

Stats- och regeringscheferna kommer sannolikt att godkänna nya riktlinjer till EU-kommissionen så att kommissionen kan inleda förhandlingar om framtiden och om hur förhållandet mellan EU och Storbritannien ska se ut efter utträdet.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Mer om mötet i Europeiska rådet 22-23 mars