Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Det samiska folkets nationaldag, den 6 februari, jubileumsåret 2018

Publicerad

I år är det hundra år sedan det första samiska landsmötet hölls på svensk mark, närmare bestämt i Staare (Östersund) i Sverige. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltog i det högtidliga firandet i Östersund.

 • Ministern iklädd vita varma kläder står ovanför en stor trappa framför Rådhuset i bakgrunden

  Alice Bah Kuhnke höll invigningstalet från Rådhustrappan i Östersund. Hon talade om Elsa Laulas gärning, men också om den splittring som tidigare skedde på 1700-talet då nationsgränserna i Norden drogs.

  Foto: Ida Åhrén/Regeringskansliet

 • Ministern sitter i mitten på första raden i en biosalong

  UR visade program från den nya satsningen Min samiska historia. På bilden ser vi Paulus Kuoljok, Alice Bah Kuhnke, Lars Miguel Utsi, Göran Ternbo och stående Anna Skielta.

  Foto: Ida Åhrén/Regeringskansliet

 • Ministern, Jerker Bexelius och Karin Thomasson står framför en vägg av inramade citat i svart och vitt

  Jerker Bexelius, verksamhetsledare och Karin Thomasson, ordförande för Gaaltije visade utställningen "Vad ska bort" som vill väcka frågor om rasism och kolonialism.

  Foto: Ida Åhrén/Regeringskansliet

Redan 1904 bildade Elsa Laula den första samiska riksorganisationen, Lapska Centralförbundet. Hon förstod tidigt vikten för det samiska folket att organisera sig.

Den 6 februari 1917 hade Elsa Laula och Daniel Mortenson kallat till det allra första landsmötet. Det ägde rum i Trondheim i Norge. På mötet deltog samer från både Norge och Sverige. Året efter, 1918, tog Vilhelmina-Åsele sameförening initiativ till ett samiskt landsmöte i Sverige.

Att lära ut samisk historia

Innan den officiella invigningen deltog ministern vid förhandsvisningen av UR:s satsning "Min samiska historia", en tv-serie i fyra avsnitt som riktar sig till ungdomar i årskurs 7–9. I serien följer man fyra unga samer som på olika sätt är präglade av sin historia. Det handlar om förfäders erfarenheter av tvångsförflyttningar, rasbiologiska undersökningar och nomadskolor som lämnat spår, men också om stoltheten över det samiska arvet. Programmen finns tillgängliga via UR Play.

Diskriminering mot samer

Ministern hann även med ett möte med Gaaltijes styrelse. Stiftelsen Gaaltije driver det sydsamiska kulturcentret Gaaltije till gagn för det samiska folkets kulturella och kristna intressen. På kulturcentret visades utställningen "Vad ska bort – främlingsfientlighet, rasism eller kolonialism?" Alice Bah Kuhnke tog del av utställningen som bygger på citat från verkligheten. Dels rasistiska glåpord, dels citat från officiella dokument, som domar och vetenskapliga artiklar, som visar hur djupt rotad diskrimineringen mot samer är.

Invigningen

Alice Bah Kuhnke höll invigningstalet från Rådhustrappan i Östersund. Hon talade om Elsa Laulas gärning, men också om den splittring som tidigare skedde på 1700-talet då nationsgränserna i Norden drogs.

– Fortfarande gäller olika villkor för samerna i de tre nordiska länderna. När Elsa Laula dog 1931 hade alla de föreningar hon startat och varit drivande i upphört. Men idag vet vi att hon spelat en stor roll för den samiska rättighetskampen, för demokratin och för framväxten av starka samiska organisationer och till med Sametinget.

Invigningsdagen avslutades med högtidsmiddag tillsammans med bland andra representanter från Sametinget, norska och finska sametingens presidenter och representanter för ryska samer samt samiska organisationer.