Artikel

Att ta emot praktikanter är självklart för EU-representationen

Publicerad

En ny vårtermin betyder att EU-representationen ser fram emot att välkomna nya praktikanter men tyvärr måste säga farväl till de som praktiserat under hösten. Hanne Nordqvist och Vendela Runold är två av representationens uppskattade praktikanter höstterminen 2017.

  • Praktikanterna Hanne Nordqvist och Vendela Runold

    Hanne Nordqvist och Vendela Runold praktiserade vid EU-representationen hösten 2017. De ägnade sig åt olika sakområden och har olika studiebakgrund men de konstaterar båda att praktikterminen varit utvecklande både kunskapsmässigt och på ett mer personligt plan. EU-representationen tar emot ett tiotal praktikanter varje termin.

    Foto: EU-representationen

  • Praktikanter ht 2017

    EU-representationens åtta praktikanter 2017: Hanne Nordqvist, Emelie Möllersten, Paulina Pleijel, Vendela Runold, Ludwig Pryts, Malin Dahl, Emelie Källqvist och Benjamin Hemche.

    Foto: EU-representationen

- Det här är definitivt rätt plats för den som är intresserad av internationell politik. Här får du tillgång till diskussion om de stora frågorna, hands-on- verksamhet och hur EU faktiskt fungerar, säger Vendela Runold som studerar statsvetenskap och antropologi.

Hanne Nordqvist som snart är färdig jurist instämmer.
- Tidigare tyckte jag det var svårt att få grepp om EU, att det var abstrakt. Men nu har jag god kunskap om institutionernas roll och hur EU hänger ihop i praktiken. Det har till exempel varit lärorikt att få bättre insikt i styrkorna i samarbetet och hur EU skapar mervärden, resonerar hon.

Vendela Runold har valt att fokusera på utvecklingen av EU:s relationer med Nordafrika och Mellanöstern som är ett politiskt händelserikt område och viktig del av EU:s externa politik. Det innebär att hon bland annat suttit med vid förhandlingar i de arbetsgrupper där EU-ländernas gemensamma politik för områdena utformas.

- Det har gett mig inblick både i hur svensk utrikesförvaltning fungerar och EU:s roll som utrikespolitisk aktör liksom givetvis sakområdet som sådant. För mig har det varit väldigt värdefullt, säger Vendela.
Hanne Nordqvist har bland annat följt utvecklingen inom flera civilrättsliga frågor och de heta frågorna terrorismbekämpning och cybersäkerhet.

- Jag har arbetat med aktuella och intressanta frågor och suttit mitt i ett enormt informations- och åsiktsflöde. Praktikterminen har varit en både rolig och viktig utvecklingsfas och läroprocess för mig. Den har hjälpt mig att komma framåt i tankar och beslut om vilka steg jag ska ta sedan, säger Hanne.

De har båda arbetat mycket med att skriva rapporter från förhandlingar, möten och seminarier.
- Flytande franska är inte ett måste men att ha intresse för språk är en klar tillgång för den som gör sin praktik på EU-representationen, tipsar Hanne och påpekar hon utvecklat sitt skrivande under praktiken.

Under våren avslutar Hanne Nordqvist sina studier vid juridikprogrammet i Lund med att skriva uppsats i arbetsrätt. Vendela Runold ska läsa tyska en termin i Wien innan hon tar ut en dubbel kandidatexamen i statskunskap och antropologi från Uppsala universitet.

Mer om praktik vid EU-representationen

Att ta emot och handleda praktikanter är en både självklar och uppskattad del i EU-representationens verksamhet. Samtidigt som de bidrar till verksamheten är det ett viktigt led i att öka kunskapsnivån bland samhällsintresserade studenter för Sveriges arbete i EU och ett strategiskt verktyg för personalförsörjningen i framtiden.

Representationen erbjuder möjligheten att praktisera inom i stort sett regeringskansliets alla politiska sakområden. Behörig att söka är den som är i slutet av sin universitetsutbildning och svensk medborgare.

Söktrycket varierar från termin till termin. Inför hösten 2017 tog representationen emot 65 ansökningar vilket resulterade i 8 praktikanter. Inför våren 2018 ökade ansökningarna till 145 med 10 praktikanter som resultat.

Inför hösten 2018 går ansökningstiden ut 25 mars. EU-representationen samordnar ansökningsprocessen med regeringskansliets praktikantrekrytering.

EU-representationens personalhandläggare Simon Morrissey svarar på frågor.

Kontakt