Artikel från Utrikesdepartementet

Diskussion om flickor och kvinnor på flykt utvecklar migrationspolitiken

Publicerad · Uppdaterad

Den 7 december stod Sveriges ständiga representation vid EU värd för två paneldiskussioner om kvinnor och flickor på flykt. Diskussionerna la grunden för migrantledda kvinnoorganisationer att göra inspel i de beslutsprocesser som just nu pågår om migrationspolitikens utformning inom både EU och FN.

  • Opening of dicussions

    Helena Lagerlöf, ministerråd vid Sveriges EU-representation välkomnade diskussionen om kvinnor och flickor på flykt.

    Foto: Sveriges EU-representation

  • Salome Mbugua, grundare av AkiDwA och ordförande för European Network of Migrant Women

    ”Den könsneutrala migrationspolitiken är problematisk. Ökat självbestämmande för flyktingflickor kan göra en verklig skillnad. Nyckeln är utbildning, kunskapshöjande aktiviteter, information om rättigheter och hälsa och tillgång till preventivmedel”, framhöll Salome Mbugua, AkiDwA:s grundare och ordförande för European Network of Migrant Women.

    Photo: EU Representation of Sweden to the EU

- Vad ser du om du blundar och föreställer dig ett barn på flykt?"

Så inledde Anna Zobnina, strategisk och politisk samordnare för European Network of Migrant Women, sitt anförande till deltagarna.

- Frågan är mitt sätt att belysa att vi troligtvis inte föreställer oss en gravid 15-årig flicka som står mellan att antingen utföra en livsfarlig abort eller riskerar att bli mördad om hon återvänder – trots att detta är en vanlig situation", förklarar hon.

I de två diskussionerna reflekterade deltagarna kring två grundläggande förhållanden. För det första är kvinnor och flickor på flykt utsatta för specifika hot som människohandel, utnyttjande och sexuellt våld samt åsidosättande av grundläggande mänskliga rättigheter. För det andra förbises ofta flyktingkvinnors och flickors kompetens, till exempel i beslutsprocesser.

Syftet var för migrantledda kvinnoorganisationer att dela sina idéer om FN:s Global Compact for Refugees och om EU:s politik i ett större forum och att formulera rekommendationer inför Europeiska rådets decembermöte.

- Det här var ett unikt tillfälle att diskutera jämställdhetsperspektivet och att lämna rekommendationer om hur flyktingkvinnors och -flickors särskilda behov och rättigheter kan inkluderas på ett bättre sätt", säger ECRE:s, European Council on Refugees and Exile's, generalsekreterare Catherine Woollard som var moderator för de två diskussionerna.

CARE International, ECRE, European Network of Migrant Women och Melissa-nätverket anordnade diskussionerna och Sveriges ständiga representation vid EU stod värd.

Rekommendationerna på CARE's webbplats