Samarbete för att öka kunskapen om informationspåverkan

För att öka kunskapen om hur man identifierar och bemöter desinformation och informationspåverkan planerar Finland och Sverige en gemensam övning i slutet av november.

I övningen deltar kommunikatörer för berörda departement i Finland och Sverige.

Övningen, som är ett led i det samarbete som finns mellan Finland och Sverige, planeras av Statsrådets kansli i Finland och Regeringskansliet i Sverige.