Artikel från Regeringskansliet

Information om Regeringskansliets it-system

Publicerad

Regeringskansliet vill tydliggöra att uppgifter i media om att myndigheten skulle ha utkontrakterat (outsourcat) sin nätverksinfrastruktur inte är korrekta.
- Jag vill vara tydlig med att Regeringskansliet inte har utkontrakterat nätverksinfrastrukturen, utan har valt att ha denna i egen regi, säger Ari Stenman, Regeringskansliets säkerhetschef.

Däremot köper myndigheten in nätverksprodukter, till exempel routrar och switchar, från externa leverantörer. Driften av dessa sköter Regeringskansliet internt. Vid behov av underhåll och support av produkterna kan dock tjänsteleverantören anlitas. Leverantörens personal har inte några behörigheter och ingen fjärråtkomst till Regeringskansliets it-system, vilket innebär att de inte har tillgång till den information som passerar i nätverket.

I medierna har det funnits uppgifter om att det saknas ett säkerhetsskyddsavtal mellan Regeringskansliet och leverantören. Något sådant avtal är dock inte aktuellt i det här fallet.

- Även om leverantören har tillgång till vissa skyddsvärda uppgifter om de it-produkter som Regeringskansliet använder, har de inte tillgång till uppgifter som rör rikets säkerhet vilket är en förutsättning för att teckna ett säkerhetsskyddsavtal, säger Ari Stenman.

Det har också väckts frågor om varför upphandlingen av tjänsten inte har annonserats. Eftersom informationen i upphandlingsunderlaget i detta fall omfattades av sekretess (enligt 18:8 OSL) kunde den inte annonseras på vanligt sätt. Lagen om offentlig upphandling möjliggör detta förfarande.

Informationssäkerhet är en viktig del av Regeringskansliets verksamhet. Säkerhetsanalyser sker löpande, till exempel inför upphandling och inköp av produkter och tjänster.

- Jag känner mig trygg med att de rutiner och de system vi har uppfyller våra högt ställda säkerhetskrav, säger Ari Stenman.