Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Samverkansprogrammen gör avtryck i innovationssverige

Publicerad

När Nationella innovationsrådet möts måndagen den 28 augusti presenteras samarbeten, initiativ och projekt som de fem samverkansprogrammen resulterat i så här långt. Även erfarenheterna av samverkan som arbetsmetod, där näringsliv, akademi och organisationer jobbar strategiskt tillsammans, kommer att lyftas fram och diskuteras i rådet.

En man i en självkörande bil sitter med sin surfplatta
Självkörande fordon. Foto: Volvo Cars

Upprinnelsen till samverkansprogrammen är de tre samhällsutmaningarna som just Nationella Innovationsrådet pekade ut i början av mandatperioden; digitalisering, life science och miljö- och klimatteknik. Rådet har följt arbetet under året och haft flera inspel till arbetet, exempelvis vikten av att kraftsamla kring kompetensförsörjning.

Samverkanprogrammen lanserades 1 juni 2016. De samverkansgrupper som knutits till programmen har i sitt arbete fokuserat på att identifiera utmaningar och möjligheter för respektive program och på att göra prioriteringar av viktiga områden för gemensam kraftsamling. Ett flertal arbetsgrupper har etablerats och en rad konkreta samverkansprojekt har tagit form.

Inom ramen för samverkansprojekt kan befintliga offentliga resurser och medfinansiering från näringslivet tillsammans möta angivna prioriteringar. Regeringen har dock även skjutit till ytterligare medel för insatser relaterade till samverkansprogrammen, bland annat genom forsknings- och innovationspropositionen som riksdagen antog våren 2017. Dessa medel kanaliseras huvudsakligen genom program och utlysningar från myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas.