Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Statsrådsberedningen

Fakta om den globala kommissionen om framtidens arbete

Publicerad

FN:s arbetsorganisation (ILO – International Labour Organisation) lanserade 2015 ett initiativ om framtidens arbete – The Future of Work Initiative. Det är ett omfattande arbete som ska belysa utmaningarna för framtidens arbetsmarknad och rusta ILO för att hantera dessa. Slutsatserna ska presenteras i samband med ILO:s hundraårsjubileum 2019.

ILO:s generaldirektör Guy Ryder skriver så här om initiativet: ”ILO:s grundare förklarade 1919 att de ”drevs av ett rättvise- och humanitetspatos, samt en önskan att säkra en varaktig världsfred”. I Philadelphiadeklarationen från 1944 förklarades att ”kriget mot nöden måste fortsätta med obeveklig kraft”. Det initiativ som når sin höjdpunkt 2019 ska ge uttryck för samma drivkrafter och visa vägen för hur kriget kan föras vidare med samma kraft, men även visa hur det går att genomföra de uppgifter och tillämpa de metoder som krävs i arbetslivets radikalt förändrade omständigheter”.

Future of Work-initiativet organiseras i tre etapper. Under den första etappen, 2016–2017, bidrar medlemsländerna och andra intresserade aktörer genom nationella eller regionala konferenser, på temat framtidens arbete. Den andra etappen är att upprätta en global högnivåkommission med såväl experter som företag, arbetsgivare och fackföreningar som ska producera en rapport om framtidens arbetsmarknad. I den tredje etappen uppmuntras medlemsstaterna att på olika sätt uppmärksamma hundraårsjubileet av ILO.

Kommissionen som lanserades den 21 augusti 2017 ska arbeta från sommaren 2017 till början av 2019 då dess rapport ska vara klar. Rapporten ska presenteras vid Internationella arbetskonferensen i juni 2019.

Kommissionen föreslås arbeta utifrån de fyra huvudteman, ”the centenary conversations” som ILO:s generaldirektör Guy Ryder kallar dem, som är basen för initiativet om framtidens arbete:
1. Arbetsliv och samhälle
2. Anständiga arbetsvillkor för alla
3. Organisering av arbete och produktion
4. Styrning av arbetslivet

Medlemmar

ILO-styrelsen beslutade i våras om följande parametrar för kommissionens sammansättning:

”Medlemmarna ska vara framstående individer, som deltar i deras individuella kapacitet och som visat prov på utmärkta personliga prestationer och visioner. De ska utgöra en balans mellan geografiska regioner och utvecklings-, tillväxt- och industriländer. En jämn könsfördelning ska vara en grundläggande faktor. Kommissionen ska återspegla intressena i ILO:s trepartsstruktur och även sammanföra tvärvetenskapliga perspektiv och kunskaper för att säkerställa att genomförandet är väl avvägt och relevant för ILO:s parter och mandat.”

Lista över kommissionens medlemmar på ILO:s webbplats (engelska)

Statsministern och Mauritius president Ameenah Gurib-Fakim har tackat ja till att leda kommissionen.

ILO-chefen Guy Ryder är huvudsekreterare för kommissionen, som tillsammans med de två medordföranden kommer att utgöra totalt 28 personer.