Innehållet publicerades under perioden

-

Anna Johansson har entledigats, Infrastrukturminister

-
Artikel från Näringsdepartementet

Schysta villkor för alla som arbetar med godstransporter

Publicerad · Uppdaterad

Schysta villkor för godstransporter var fokus på vårens femte dialogmöte inom Framtidens logistik som hölls den 12 juni. Infrastrukturminister Anna Johansson samtalade med aktörer som berörs och har påverkan på godstransporter.

  • Tre personer står bredvid varandra.

    Infrastrukturminister Anna Johansson i samtal med Lars Mikaelsson och Antti Vainio från Transportarbetarförbundet.

    Foto: Regeringskansliet

  • En illustration med olika ord där ordet samverkan är störst markerat

    "Vilka är de tre viktigaste framgångsfaktorerna för schysta villkor för godstransporter?" Samverkan och regelefterlevnad var några av framgångsfaktorerna som ansågs viktiga i mentimeterröstningen.

    Foto från mentimeterundersökning

Representanter från bland annat fackföreningsrörelsen, åkeribranschen, näringslivet, akademin och statliga myndigheter diskuterade hur vi kan få ordning och reda och sund konkurrens inom godstransportsbranschen. Under mötet togs även flera pågående processer som berör schysta villkor upp; utökat beställaransvar, EU:s rörlighetspaket för yrkestrafiken och utstationeringsfrågor.

– Vi fortsätter att arbeta intensivt med att få ordning och reda på vägarna. Flera förslag, som klampning av fordon och extra resurser till polisens kontroller av lastbilstrafiken fick vi fram snabbt.
Nu har väntar flera nya förslag bland annat om utökat beställaransvar, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Kommande toppmöte i november

Allan Larsson inledde dialogmötet med att ge ett brett perspektiv på varför ett mer socialt Europa är viktigt. "Hur kommer det sig att växande klyftor och fattigdom är så omfattande i Europa, trots att vi har det bästa sociala systemet i världen och världens största gemensamma marknad?" frågade Larsson och konstaterade att en rättvisare fördelning och mer inkluderande tillväxt ger högre produktivitet. Larsson utsågs i mars av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker till "Special Adviser for the European Pillar of Social Rights". Juncker presenterade den 8 mars 2017 ett förslag om hur bättre sociala villkor i arbetsliv och samhälle i Europa kan skapas. Förslaget ska bli föremål för en bred diskussion i Europa fram till årets slut. Den 17 november 2017 hålls ett toppmöte i Göteborg, där fokus kommer att ligga på att främja rättvisa jobb och tillväxt. Stefan Löfvén och Jean-Claude Juncker är värdar för toppmötet.

– Regeringen kommer att driva på för schysta villkor, både i förhandlingarna om EU:s rörlighetspaket och i det politiska arbetet här i Sverige. Företag i transportbranschen som erbjuder de anställda bra villkor ska inte konkurreras ut av företag som dumpar löner och bryter mot regler, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Transportarbetareförbundets syn på vad som behövs

Antti Vainio, utredare på Transportarbetareförbundet gav förbundets syn på vad som behövs för schysta villkor i sektorn. Vainio menade att problemen på vägtransportområdet ofta hänger ihop med skattefusk, arbetsmiljöproblem, fusk med tillstånd, brott mot kör- och vilotider mm och lyfte fram kontinuerlig inrikestrafik med utlandsregistrerade fordon och utnyttjande av falska egenföretagare som två särskilt svåra utmaningar. Fler trafikpoliser och bilinspektörer ute på vägarna, gärna tillsammans med företrädare för Skatteverket, Arbetsmiljöverket och Ekobrottsmyndigheten, i kombination med automatisering av kontroller, exempelvis gps-övervakning av cabotagetrafik, alkobommar och elektroniska personalliggare, liksom tydligare regler för utstationering, caboatge och kombitrafik var några av de lösningar som Vainio lyfte fram.

Fair Transport

Erika Svanström, kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag beskrev deras arbete med Fair Transport, som deras medlemmar kan ansluta sig till. Anslutna åkerier skriver under på att följa åtaganden om trafiksäkerhet, miljöhänsyn och ansvar kring det egna företagandet. Syftet med Fair Transport är att göra "skillnaden på bra och en dålig transport tydligare" och att "underlätta för transportköparna att göra rätt och bra val". Det handlar till exempel om trygga anställningar och goda arbetsförhållanden, att följa gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter och även en etisk policy, liksom att "kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor är en självklarhet".

Speeddating ger viktiga inspel

De gemensamma öppna diskussionerna och speeddatingen med Anna Johansson som ingått i samtliga dialogmötena Framtidens logistik är viktiga inspel i arbetet med den kommande godsstrategin. Diskussionen under detta möte utgick från frågorna: "Vilka är de viktigaste utmaningarna och framgångsfaktorerna för schysta villkor i godstransportsektorn? Och viktiga aktörer – vilka och varför?" Några av de inspel som kom in handlade om öppna data och mer transparens från myndigheterna om vilka som bryter mot regelverk. En av deltagarna skrev att "vi från näringslivet är beredda att lyfta på locket och visa vilka varuägare som är inblandade och vilka transportbolag". Andra idéer handlar om gps-övervakning och certifieringssystem så att det ska vara lätt att göra rätt. Och en av deltagarna gjorde ett medskick: "Glöm inte schysta villkor i citylogistiken – hemleverans på kvällstid växer explosionsartat".