Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Helene Hellmark Knutsson talade för kvinnliga rektorer

Publicerad

Situationen vid högskolor och universitet utmanar med en låg en andel kvinnor i ledande positioner både i Sverige och i Europa. Detta var temat när Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, talade i Bryssel.

Helene Hellmark Knutsson och Gulsun Saglamer, ordförande för EWORA 
- Fortsatt hårt arbete krävs för att skapa en jämställd akademi där all kompetens tas tillvara oavsett kön, påpekade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, när hon talade för kvinnliga rektorer från hela Europa. På bilden ses Helene Hellmark Knutsson tillsammans med Gulsun Saglamer, ordförande för den europeiska organisationen för kvinnliga rektorer, EWORA. Foto: Regeringskansliet/Klas-Herman Lundgren

- Fortsatt hårt arbete krävs för att skapa en jämställd akademi där all kompetens tas tillvara oavsett kön. Och det gäller både nationellt och internationellt. För mig som minister i en feministisk regering är det arbetet av högsta prioritet.

Det sa Helene Hellmark Knutsson när hon öppningstalade talade i Bryssel 29 maj vid en årlig sammankomst för kvinnliga rektorer vid universitet och högskolor i Europa.

Helene Hellmark Knutsson påpekade bland annat att en undersökning från 2015 för hela Europa visar att för varje steg upp i den akademiska karriären minskar andelen kvinnor. Andelen ledare för institutioner inom högre utbildning är inte mer än 20 procent.

Helene Hellmark Knutsson tryckte särskilt på vikten av effektiva verktyg som främjar jämställdhet och uppmärksammade att en undersökning, European Research Area Survey, visar att fler än hälften av Europas forskningsorganisationer saknar jämställdhetsplaner.

I Sverige är det sedan 1970-talet fler kvinnor än män som skaffar sig en akademisk utbildning men andelen kvinnliga professorer är endast 27 procent.

- Trots en feministisk regering och en världsledande position när det gäller kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har Sverige fortfarande en bra bit kvar för att nå jämställdhet inom högre utbildning och forskning. Regeringen höjer därför ambitionsnivån. Senast 2030 ska universitet och högskolor rekrytera lika många kvinnliga professorer som manliga, sa Helene Hellmark Knutsson.

Den europeiska organisationen för kvinnliga rektorer, EWORA.