Alice Bah Kuhnke har entledigats, Kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Kulturdepartementet

Ministern reste till Sundsvall och Härnösand för att samtala om medier, kulturarv och rasism

Publicerad

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke reser under våren ut i landet för att besöka verksamheter och personer som är engagerade i prioriterade frågor inom Kulturdepartementets ansvarsområden. Några av dessa frågor, som ministern vill samtala om, är mediepolitik, kulturarv, diskriminering, rasism och samepolitik.

 • De står på trappan, i solen, utanför gästgiveriet.

  Biskop Eva Nordung Byström, Härnösands stift och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke talade bland annat om försoning.

  Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

 • Karin Näslund pratar till Alice Bah Kuhnke, i bakgrunden syns medarbetare

  Chefredaktören och ansvariga utgivaren Karin Näslund som berättade om Sundsvalls tidning och Mittmedia i Västernorrlands verksamhet.

  Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

 • Alla ler in i kameran

  5i12-rörelsem startade i Härnösand i mitten av 80-talet av Stig Wallin och arbetar mot rasism och främlingsfientlighet. Ministern samtalade med Anders Bergman, verksamhetsansvarig, Hibo Abdullahi, styrelseledamot och Jasenko Omanovic, ordförande.

  Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

 • Michiel Brouwer talar framför ett foto av ett halvt kranium. Anders Sunna står bredvid till vänster och ministern lyssnar till höger

  Ministern fick en presentation av utställningen Maadtoe där konstnärerna Anders Sunna och Michiel Brouwer ger sin bild av hur samerna har behandlats i nutid och dåtid.

  Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

God journalistik i hela landet

För att diskutera lokalmediers roll och utmaningar reste Alice Bah Kuhnke till Sundsvall för att besöka tidningsredaktionen för Sundsvalls Tidning, en del av Mittmedia i Västernorrland. Ministern träffade bland andra chefredaktören och ansvariga utgivaren Karin Näslund som berättade om verksamheten.

I Medieutredningen finns analyser av de strukturella förskjutningarna på mediemarknaden. Utvecklingen går mot minskad användning av traditionella medier, medier med allsidig nyhetsförmedling, bevakning och granskning har svårt att finansiera sitt uppdrag och alltfler områden i Sverige står utan kvalitativ journalistisk bevakning.

- Medierna har en avgörande betydelse för vårt demokratiska samhälle. Därför är det viktigt att vi säkrar allas tillgång till god journalistik, oavsett var i Sverige man bor, sa Alice Bah Kuhnke.

För att möta de förändrade förutsättningarna har de på Sundsvalls tidning bland annat inrättat en gemensam nyhetsdesk med alla titlar i länet, det finns även en gemensam natt-webb. Vidare finns också vissa gemensamma funktioner för Mittmedia-koncernen i Sundsvall, som till exempel redigering för samtliga dagstidningar och sporten. Karin Näslund berättade att antalet anställa på redaktionen inte har minskat, men det har skett en viss förändring av kompetenser.

5i12-rörelsen mot rasism

Dagen efter gick resan vidare mot Härnösand. En klarblå himmel och en stark vårsol mötte ministern där hon träffade representanter från 5i12-rörelsen i länsmuseets lokaler. Rörelsen startade i mitten av 80-talet och arbetar med opinionsbildning mot rasism och främlingsfientlighet och för människors lika värde. Namnet "5i12" vill visa att klockan är mycket, men att det inte är för sent.

Under senaste åren har arbetet lokalt påverkats av mottagningen av asylsökande och det stora engagemang som mobiliserats bland enskilda och inom civilsamhället. Ett exempel på rörelsens verksamhet är den stora manifestationen på torget i Härnösand som anordnas årligen den femte december.

Konstutställning om hur samer behandlats då och nu

På samma museum fanns utställningen "Maadtoe" ("Ursprung" på sydsamiska) av konstnärerna Anders Sunna och Michiel Brouwer. Ministern fick en presentation av utställningen där konstnärerna ger sin bild av hur samerna har behandlats i nutid och dåtid. Verken berättar personligt om en familjs öde, om en över fyrtio år lång rättskamp och om samisk historia. Utställningen tar även upp hur den svenska rasbiologin påverkat samerna och den exploatering som drabbat den samiska kulturen.

I regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, som presenterades i november 2016, är det första gången som regeringen identifierar och benämner rasismen mot samer. Forum för levande historia har också fått i uppdrag av regeringen att genomföra utbildningsinsatser, bland annat om rasism mot samer.

Samtal om försoning

Som ett avslut på besöket i Härnösand intog Alice Bah Kuhnke lunchen tillsammans med biskop Eva Nordung Byström. Samtalet kom att till stor del handla om Härnösands stifts samiska arbete, där Eva Nordung Byström är drivande kraft, och om Svenska kyrkans försoningsarbete gentemot det samiska folket.

Förra året presenterades en vitbok, som dokumenterar övergrepp som till exempel tvångskristnandet av samer under 1600-talet och enskilda prästers medverkan i de rasbiologiska undersökningarna under 1920-talet. Ministern konstaterade att samernas situation i dag hänger samman med historien. Därför är kunskap om historien och dess samband med dagens villkor för samer viktigt för regeringens arbete.

Samlat grepp mot rasism och hatbrott – Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Planen är ett verktyg för att förebygga och motverka rasism och polarisering i samhället och skapa förutsättningar för ett solidariskt och sammanhållet Sverige.