Artikel

Praktisera vid Sveriges ständiga representation vid EU i höst

Publicerad

Sveriges ständiga representation vid EU söker ett antal praktikanter för tjänstgöring under cirka 20 veckor under höstterminen 2017. Studenter vid universitet eller högskola är välkomna att söka. Planerat startdatum är 4 september 2017 med slutdatum 21 januari 2018. Sista ansökningsdag är 15 mars.

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen, EU-representationen, är Sveriges största utlandsmyndighet. Verksamheten syftar till att utifrån regeringens prioriteringar och målsättningar förbereda, driva och vinna största möjliga gehör för svenska ståndpunkter i Europeiska unionens arbete. En viktig uppgift är att bidra med analyser och bedömningar till Regeringskansliet i Stockholm som ansvarar för den svenska EU-politikens utformning. Utöver detta är EU-representationen den svenska regeringens dagliga kontaktlänk med EU:s institutioner och medlemsstaternas representationer i Bryssel.

Uppgifter

Som praktikant kommer du aktivt att delta i det löpande arbetet som bland annat innefattar att förbereda underlag, ta fram rapporter, biträda vid arbetsgruppsmöten och följa arbetet vid EU-institutionerna. Dessutom har du möjlighet att utföra mer praktiska uppgifter inför planering och genomförande av besök och möten. Uppgifterna kan även innebära mer självständigt arbete inom avgränsade områden.

För att öka dina möjligheter att erbjudas praktik på EU-representationen är det av yttersta vikt att du anger inom vilket område du primärt är intresserad av. Det är viktigt att vara så specifik som möjligt – till exempel är utrikespolitik och miljöpolitik breda begrepp, men om det avgränsas till exempelvis Södra Afrika eller klimatpolitik så säger det mycket mer om just dina specifika intresseområden.

Exempel på huvudarbetsområden som täcks av EU-representationen:

  • utrikes- och säkerhetspolitiska frågor (inklusive försvar, handel, bistånd)
  • ekonomi och finans
  • rättsliga och inrikes frågor
  • Europaparlamentet och andra institutionella frågor
  • lantbruk
  • media och kommunikation
  • sociala frågor
  • utbildnings- och forskningsfrågor
  • kultur
  • miljö

Detta är inte en uttömande lista – mer information om olika arbetsområden finns på:

http://www.regeringen.se

http://www.regeringen.se/sverige-i-eu/eu-representationen

Sökande

Som praktikant ska du vara inskriven som student vid svenskt eller utländskt universitet eller högskola. Om praktiken inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att den är relevant för din utbildningsinriktning.

För att få så mycket som möjligt av praktiken vid EU-representationen bör du ha en utbildningsbakgrund som motsvarar C- eller D-nivå inom relevant samhällsvetenskapligt ämne, till exempel statsvetenskap, nationalekonomi, freds- och konfliktkunskap, juridik eller journalistik, men även andra utbildningsinriktningar är av intresse.

Du ska vara en nyfiken och analytisk person som kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska trivas med att arbeta både självständigt och i grupp samt ha ett intresse för internationella frågor. Du bör även ha goda kunskaper i engelska och kunskaper i franska är meriterande. För vissa arbetsområden (utrikes- och säkerhetspolitik) är goda kunskaper i franska en nödvändighet.

EU-representationen eftersträver en jämn könsfördelning i samtliga rekryteringar.

Svenskt medborgarskap är ett krav och registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen genomförs inför tillträdet.

Ersättning

Ingen ekonomisk ersättning utgår från UD eller Sveriges ständiga representation vid EU för tjänstgöringen och du som praktikant måste själv ordna försäkring och boende i Bryssel.

Ansökan

Om du är intresserad av att praktisera vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel hösten 2017 ska du skicka in ett personligt brev och meritförteckning till e-postadressen:

representationen.bryssel-ansokan@gov.se

Vänligen skriv "Praktikplats hösten 2017" i ämnesraden.

Ange diarienummer UM2017/06099/BRYR i din ansökan.

Sista ansökningsdag är 15 mars 2017.

Planerat startdatum för praktiken är 4 september 2017 med slutdatum 21 januari 2018.