Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Miljödepartementet

Klimatvänligare transporter - seminarium i Bryssel

Publicerad

Miljöminister Karolina Skog inledningstalade vid ett seminarium i Bryssel 25 januari. Temat var EU:s omställning till mer klimatvänliga transporter och Karolina Skog betonade vikten av en ökad användning av hållbara biobränslen i fordonsflottan.

Miljöminister Karolina Skog
- Vi behöver jobba systematiskt för att ställa om EU:s transporter, sade miljöminister Karolina Skog när hon frågades ut av tidningen Politico tillsammans med EU:s energikommissionär Šefčovič vid ett seminarium i Bryssel. Foto: Loïc Viatte, EU-representationen

Det var fullsatt när en reporter från Politico frågade ut miljöminister Karolina Skog och energikommissionär Maroš Šefčovič om arbetet med att minska transportsektorns klimatpåverkan.

Miljöminister Skog var tydlig med att EU:s klimatambition är för låg och framhöll vikten av att låta hållbara biobränslen bidra till övergången till en fossiloberoende fordonsflotta.

- Vi behöver jobba systematiskt för att ställa om EU:s transporter. Mer gång, cykel och kollektivtrafik. Mindre fossila bränslen och ökade satsningar på elbilar och biodrivmedel, sade miljöminister Karolina Skog.

Tidningen Politico anordnade seminariet i Bryssel 25 januari. Temat var Decarbonizing Europe's Transport Sector: On the Road to Low Emission Mobility.