Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-
Artikel från Justitiedepartementet

Nytt samarbetsavtal med Serbien underlättar bekämpande av organiserad brottslighet

Publicerad

Tisdagen 24 januari undertecknade Anders Ygeman och Serbiens inrikesminister Nebojša Stefanović ett avtal mellan Sverige och Serbien om samarbete mellan respektive lands brottsbekämpande myndigheter.

Inrikesminister Anders Ygeman undertecknar ett avtal med Serbiens inrikesminister
Inrikesminister Anders Ygeman undertecknar samarbetsavtalet tillsammans med Serbiens inrikesminister Nebojša Stefanović. Foto: Regeringskansliet

I avtalet förbinder sig parterna att, inom ramen för respektive lands nationella lagstiftning, samarbeta mot gränsöverskridande grov brottslighet. Det kan handla om vapenbrott, narkotikabrott, cyberbrottslighet, penningtvätt och terrorism. Samarbetet ska ske främst genom informationsutbyte.

Sverige och Serbien ska också samarbeta genom att erbjuda varandra expertis och erfarenhetsutbyte. Avtalet omfattar däremot inte frågor som rör rättsligt samarbete, t.ex. rättshjälp och utlämning.

– Vi måste stoppa vapensmugglingen. Det nya samarbetsavtalet kommer att ge polisen bättre möjligheter att stoppa inflödet av illegala vapen från Västra Balkan, säger Anders Ygeman.

För polisens del gör avtalet att samarbetet mellan länderna blir än mer tydligt och underlättar informationsutbytet.

– Vi har redan ett bra samarbete med Serbien, men att få det i skrift gör det tydligare och stärker vårt gemensamma arbete. Det gäller främst i kampen mot den organiserade brottsligheten, vapen, narkotika och människohandel, säger Ann-Marie Orler, chef för internationella avdelningen på polisen.

Fler samarbetsavtal med andra länder

Sedan tidigare har Sverige ingått avtal på regeringsnivå med Kosovo, Bosnien och Hercegovina och Kroatien. I början av februari kommer Anders Ygeman att åka till Moldavien och Georgien för att underteckna polissamarbetsavtal med respektive land. Utöver undertecknandena kommer han även att genomföra möten med andra ministrar och representanter från det civila samhället.