Artikel

Regeringen satsar på att bli värdland för EU:s läkemedelsmyndighet EMA

Publicerad

När Storbritannien lämnar EU behöver EU:s läkemedelsmyndighet, European Medicines Agency, EMA, ett nytt hem. Regeringen har fattat beslut om att driva en kandidatur för att bli värdland för EMA.

Sara Johansson är hälsoråd på EU-representationen
Sara Johansson är hälsoråd på EU-representationen. Foto: EU-representationen

Konkurrensen väntas bli hård då många länder är intresserade.
Sara Johansson är hälsoråd på EU-representationen:

- Bedömningen är att Sverige har mycket goda chanser, annars hade vi inte valt att satsa på detta. Nu väntar en spännande period. Det första som händer är att ett sekretariat inrättas på regeringskansliet för att driva arbetet framåt, säger Sara.

EMA ligger i dag i London och har cirka 900 anställda.

Till Sveriges fördel är bland annat starka traditioner inom forskning och utveckling av läkemedel liksom en effektiv och transparent myndighetskultur. Den svenska läkemedelsmyndigheten, Läkemedelsverket, är dessutom redan i dag frekvent anlitad av EMA.

Om Sverige får möjligheten att ta emot EMA kommer myndigheten att ligga i Stockholm-Uppsalaområdet där också Läkemedelsverket finns.

Producerat av EU-representationen

Mer om EU:s läkemedelsmyndighet