Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-
Artikel från Justitiedepartementet

Rådet för rättsliga och inrikes frågor möts i Luxemburg 13-14 oktober

Publicerad

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman deltar i rådet för rättsliga och inrikes frågor som möts i Luxemburg den 13 och 14 oktober. På dagordningen står bland annat migrationsfrågor, arbetet med genomförandet av den europeiska gräns- och kustbevakningen samt det fortsatta arbetet när det gäller att inrätta Europeiska åklagarmyndigheten.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman deltar i RIF-rådet 13-14 okt
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman deltar i rådet för inrikes och rättsliga frågor i Luxemburg 13-14 oktober. Foto: Europeiska unionens råd

Inrikes frågor 13 oktober

Rådet kommer att diskutera genomförandet av åtgärder på migrationsområdet. Syftet är att identifiera de huvudsakliga bristerna och lämpliga åtgärder för att påskynda processerna. Rådet kommer särskilt att titta på läget när det gäller omplacering och vidarebosättning, förfrågningar om experter till EU-organ, situationen i Italien och Grekland samt överenskommelsen mellan EU och Turkiet.

Ministrarna ska även få information om arbetet med genomförandet av europeiska gräns- och kustbevakningen och kommer att titta närmare på IT-åtgärder inom gränsförvaltningen.

Rådet kommer att diskutera reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet med särskilt fokus på Eurodac, frågor som rör Europeiska stödkontoret för asylfrågor och vidarebosättning.

Rättsliga frågor 14 oktober

Rådet ska bland annat diskutera förhandlingsläget och det fortsatta arbetet när det gäller förordningen om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten och direktivet om skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga bestämmelser.

 

Producerat av EU-representationen

Kontakt

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen
Sveriges representation i Bryssel
Telefon +32 2 289 56 11
Fax +32 2 289 56 00
Besöksadress Square de Meeûs 30, 1000 Brussels
e-post till Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Kommenterad dagordning

Mer om mötet 13-14 oktober