Artikel från Miljödepartementet

Uppdrag om strategisk användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling

Publicerad

Naturvårdsverket får 17 miljoner kronor per år under fyra år för att tillsammans med Boverket och Energimyndigheten genomföra utlysningar om stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar för hållbar stadsutveckling. Under förutsättning att Riksdagen fattar nödvändiga beslut kommer uppdraget att förlängas till och med 2019.

En ny generation av avancerad svensk miljöteknik behöver utvecklas. Den växande globala urbaniseringen skapar stora behov av innovationer för hållbara stadslösningar inom områden som vatten, luft, avfall, energi och transporter. Spetstekniker och avancerade systemlösningar kan göra det möjligt att nå miljömålen snabbare och effektivare, vilket kan ge betydligt bättre livskvalité i städerna. Såväl den miljömässiga som de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling ska främjas.

Spetsteknik

Spetsteknik innebär en ny generation av avancerad teknik med hög miljöprestanda och betydande innovationsgrad. De transformativa teknikerna har hittills kommit längst i utvecklingen. Genom en stärkt efterfrågan av spetstekniker och avancerade systemlösningar är förhoppningen att nya tekniker och lösningar, som annars inte hade kommit till stånd, integreras i samband med renovering eller byggande av nya stadsdelar.