Deltidsstudier i sex månader vid sidan av deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin

Publicerad · Uppdaterad

Beslutet innebär att det införs en möjlighet att studera på deltid under som längst sex månader, vid sidan av deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin. Det kan innebära studier vid komvux, universitet och högskola, yrkeshögskola eller folkhögskola.

Vad innebär beslutet?

Beslutet innebär att det införs en möjlighet att studera på deltid under som längst sex månader, vid sidan av deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin. Det kan innebära studier vid komvux, universitet och högskola, yrkeshögskola eller folkhögskola. Under tiden med studier utgår inget aktivitetsstöd.

Varför görs detta?

Möjligheterna att studera parallellt med deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin är idag kraftigt begränsade. Syftet med beslutet är att möjliggöra slutförande av tidigare ofullständig utbildning eller att komplettera relevanta kortare kurser som behövs för att öka deltagarnas chanser att få ett arbete.

Vilka berörs av beslutet?

Deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin.

När träder beslutet i kraft?

Den 1 februari 2016.

Källa: BP16 UO14, avsnitt 3.5

Mer om budgeten för 2016

Den 21 september lämnade regeringen sitt budgetförslag till riksdagen.