Östersjöstrategins årliga forum i Jurmala, Lettland

Publicerad

Varje år hålls Östersjöstrategins forum där stats- och regeringschefer, politiker, näringsliv, frivilligorganisationer och andra aktörer inom Östersjöstrategins samlas och presenterar strategins aktiviteter.

Östersjöstrategins årliga forum
Statssekreterare Gunvor G Ericsson, Miljö- och energidepartementet, medverkade på Östersjöstrategins årliga forum i Lettland. Foto: Sofia Wennerstrand/Regeringskansliet

Årets forum anordnades av Lettland i Jurmala den 15 – 16 juni som bjöd på strålande försommarväder och utmärkta arrangemang i Dzintari konserthall bara några meter från de milsvidda sandstränderna i Jurmala. Forumet öppnades av Lettlands statsminister. HKH Kronprinsessan Victoria höll ett inledningsanförande om Östersjöns svåra miljötillstånd och behovet att skyndsamt vidta åtgärder.

Läs Kronprinsessans inledningstal

Från svensk sida medverkade statssekreteraren Gunvor G. Ericson i en plenarsession om en hållbar och konkurrenskraftig Östersjöregion. Hon talade om Östersjöstrategin som en samarbetsplattform för att integrera miljöaspekterna i de olika sektorerna för att rädda havet och dess ekosystemtjänster som är grundläggande för vår välfärd och ekonomiska utveckling bland annat inom besöksnäringen.

Den digitala agendan och dess möjligheter att länka samman regionen var ett tema som dominerade plenarsessionerna. Under forumet presenterades också den reviderade handlingsplanen och därmed kommer man mer att fokusera på genomförandet av strategin. Polen, som kommer att vara ordförande under kommande år, presenterade sina idéer. Polens ledning av Östersjöstrategin sammanfaller med deras ordförandeskap i Östersjöstaternas råd, CBSS.  En ”Networking Village” med presentationer av olika projekt och aktörer inom Östersjöstrategin presenterade framför allt miljöprojekt. I anslutning till forumet arrangerades också en rad back-to-back-möten.

Det svenska deltagandet i årets forum var stort med representanter från departement, myndigheter, regioner samt organisationer. Nästa årliga forum kommer att hållas i Sverige den 8-9 november 2016 med närvaro av bland annat statsministern.

EU:s strategi för Östersjöregionen

EU:s strategi för Östersjöregionen beslutades 2009 och var en av prioriteringarna i Sveriges EU-ordförandeskap. Strategin har tre övergripande mål - ”rädda havsmiljön”, ”länka samman regionen”, och ”öka välståndet”.