Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen vill påskynda bosättningsprocessen

Publicerad

Drygt 10 000 nyanlända med uppehållstillstånd bor idag på Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på en kommunplats, och kan därmed inte påbörja sina etableringsinsatser. Avsatta medel bidrar till att påskynda bosättningsprocessen och därmed effektivisera nyanländas etablering.

Vad innebär förslaget?

Länsstyrelserna får lämna ersättning till kommuner/kommunalförbund för insatser som syftar till att skapa beredskap och mottagningskapacitet för nyanlända, och för att utveckla samverkan i syfte att underlätta etableringen i samhället. Insatser som underlättar bosättning och väsentligt ökar beredskap och mottagningskapacitet ska prioriteras. Ersättning lämnas enligt 37 § i ersättningsförordningen (2010:1122).

Ytterligare 20 miljoner kronor avsätts för ersättning enligt 37 §, en fördubbling av befintliga medel under 2015.            

Varför görs detta?

Avsatta medel bidrar till att påskynda bosättningsprocessen och därmed effektivisera nyanländas etablering. Det kan till exempel handla om att ställa om en befintlig fastighet till bostäder eller genom förstärkt kollektivtrafik kunna använda bostäder utanför tätorten i mottagandet.
Drygt 10 000 nyanlända med uppehållstillstånd bor idag på Migrationsverkets anläggningsboende i väntan på en kommunplats, och kan därmed inte påbörja sina etableringsinsatser.            

Vilka berörs av förslaget?

Länsstyrelserna får bättre möjligheter att verka för beredskap och kapacitet i kommunerna. Kommuner får bättre möjligheter att ta emot nyanlända. Nyanlända kan snabbare kommunplaceras och påbörja sina etableringsinsatser.                

När träder förslaget i kraft?

Efter att vårändringsbudgeten för 2015 är beslutad.

Mer om statens budget

Den 21 september lämnar regeringen budgeten för 2021 samt höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.