Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen vill möjliggöra fler programplatser tidigt i arbetslösheten

Publicerad

Förslaget innebär att resurser tillförs för att möjliggöra fler programplatser inom arbetsmarknadspolitiken.

Vad innebär förslaget?

Förslaget innebär att resurser tillförs för att möjliggöra fler programplatser inom arbetsmarknadspolitiken.              

Varför görs detta?

Syftet med förslaget är att stärka förutsättningarna för Arbetsförmedlingen att erbjuda programplatser tidigt i arbetslösheten.             

Vilka berörs av förslaget?

Förslaget riktar sig till arbetslösa som kan behöva ta del av ett arbetsmarknadspolitiskt program, som exempelvis arbetspraktik och arbetsmarknadsutbildning, för att återgå till arbete.

När träder förslaget i kraft?

Tidigast i samband med att riksdagen fattar beslut om vårändringsbudgeten i juni 2015.

Mer om statens budget

Den 21 september lämnar regeringen budgeten för 2021 samt höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.