Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen vill införa kunskapslyft för fas 3-deltagare som vill studera

Publicerad

Det införs en möjlighet för deltagare i fas 3 att studera kortare utbildningar (max 1 år) med bibehållet aktivitetsstöd inom ramen för vid vuxenutbildning, högskola, universitet och yrkeshögskola.

Vad innebär förslaget?

Det införs en möjlighet för deltagare i fas 3 att studera kortare utbildningar (max 1 år) med bibehållet aktivitetsstöd inom ramen för vuxenutbildning, högskola, universitet och yrkeshögskola.
En förutsättning är att de formella behörighetskraven är uppfyllda och att antagning sker i konkurrens med andra behöriga sökanden.                  

Varför görs detta?

Det är få i fas 3 som väljer att studera trots att utbildningsbehovet är stort. Det kan handla om att komplettera en gymnasieutbildning eller att studera en yrkesinriktad utbildning för att ha större chanser till jobb.                  

Vilka berörs av förslaget?

Deltagare i fas 3 som bedöms ha förbättrade förutsättningar för att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden om de deltar i utbildningen.                  

När träder förslaget i kraft?

Tidigast i augusti  2015.

Mer om statens budget

Den 21 september lämnar regeringen budgeten för 2021 samt höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.