Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Regeringen vill höja taket i a-kassan

Publicerad

Ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen har urholkats under lång tid. I dag är det få av de försäkrade som har en ersättning som uppgår till 80 procent av deras förvärvsinkomst.

Vad innebär förslaget?

Förslaget innebär att den högsta dagpenningen i den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen höjs så att den som har en månadsinkomst upp till 25 000 kronor får 80 procent av sin inkomst de första 100 ersättningsdagarna. Den högsta dagpenningen uppgår därmed till 910 kronor dag 1-100, varefter det sker en avtrappning till 760 kronor per dag. Den nuvarande högsta dagpenningen är 680 kronor under hela perioden, vilket innebär att endast den som har en månadsinkomst lägre än 18 700 kronor uppbär 80 procent av sin inkomst i ersättning.
Dagens avtrappning av den reglerade ersättningsnivån, från 80 till 70 procent efter ersättningsdag 200 och till 65 procent efter ersättningsdag 300, gäller även fortsättningsvis.

För arbetslösa som uppbär sjukpenning höjs det högsta beloppet för sjukpenning från 486 till 543 kronor per dag. 543 kronor motsvarar den högsta dagpenningen i arbetslöshetsförsäkringen efter 100 dagar, dvs. 760 kronor per dag, omräknat till att sjukpenningen utbetalas under 7 dagar i veckan istället för 5 som gäller i arbetslöshetsförsäkringen.
Regeringen föreslår också att den högsta ersättningen som lämnas enligt grundförsäkringen ska höjas från dagens 320 kronor per dag till 365 kronor.

Den beräknade kostnaden för staten för förslaget om höjd ersättning från arbetslöshetsförsäkringen uppgår till 0,6 miljarder kronor 2015, 2 miljarder kronor 2016, 1,9 miljarder kronor 2017 och 1,8 miljarder kronor 2018.

Den beräknade kostnaden för staten för förslaget om höjd sjukpenning för arbetslösa uppgår till 0,1 miljarder kronor 2015 och 0,4 miljarder kronor per år 2016-2018.

Varför görs detta?

Ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen har urholkats under lång tid. I dag är det få av de försäkrade som har en ersättning som uppgår till 80 procent av deras förvärvsinkomst under de första 100 dagarna. De utgör omkring 10 procent av dem som tidigare arbetade heltid. Regeringen bedömer att en höjning av den högsta dagpenningen i den inkomstrelaterade arbetslöshetsförsäkringen är av väsentlig betydelse för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en inkomstbortfallsförsäkring och ett skyddsnät för individen vid arbetslöshet. En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är också avgörande för en modern arbetsmarknad som ställer stora krav på omställning. 

Vilka berörs av förslaget?

Förslaget om att höja den högsta dagpenningen i den inkomstrelaterade försäkringen berör arbetslösa som har kvalificerat sig för den inkomstrelaterade försäkringen men vars ersättning understiger den reglerade ersättningsnivån (80, 70 respektive 65 procent). För ersättningsnivån 80 procent gäller detta för arbetslösa med en tidigare månadsinkomst över 18 700 kronor.

Förslaget om att höja det högsta beloppet i grundförsäkringen berör de arbetssökande som uppfyller arbetsvillkoret och grundvillkoren i försäkringen, men som inte uppfyller det så kallade medlemsvillkoret. Förslaget berör också de arbetslösa som har det lägsta beloppet i den inkomstrelaterade försäkringen (vilket motsvarar det högsta beloppet i grundförsäkringen).

Den höjda ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen omfattar även det aktivitetsstöd som lämnas till personer som uppfyller villkoren för rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att en person som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program och som får aktivitetsstöd motsvarande vad de skulle ha fått i ersättning från a-kassan får en höjd ersättning under förutsättning att dagpenningen uppgår till det högsta beloppet i den inkomstrelaterade försäkringen eller i grundförsäkringen.

När träder förslaget i kraft?

Höjningarna föreslås träda i kraft den 7 september 2015.

Mer om statens budget

Den 21 september lämnar regeringen budgeten för 2021 samt höständringsbudgeten för 2020 till riksdagen.

Vårbudget 2015

Den 15 april lämnade regeringen 2015 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för 2015 till riksdagen.